IF Technology, Guido Bakema, directeur, foto Jacques Kok

‘Kiemt-netwerk versterkt techbedrijven’

14 februari 2017
Algemeen

Meer onderlinge samenwerking in het Kiemt-netwerk. Met als doel versterking van bedrijven in de energietechnologie en duurzame innovaties. “We willen meer partijen bij elkaar brengen en andere businessmodellen ontwikkelen”, zegt Guido Bakema, algemeen directeur van IF Technology en sinds begin dit jaar voorzitter van Kiemt.

De kracht van het Kiemt-netwerk is dat grote spelers als elektriciteitsnetwerkbedrijf Alliander en technisch adviesbedrijven DNV GL en DEKRA er deel van uitmaken samen met een breed scala aan midden- en kleinbedrijven (MKB). Al deze ruim 230 bedrijven en kennisinstellingen richten zich op energietechnologie en de vele facetten van de circulaire economie. Ze vormen samen een krachtige innovatiemotor in Oost-Nederland.

“Kiemt is een netwerk voor en door bedrijven”, benadrukt Guido Bakema. In het dagelijks leven is Bakema (52) algemeen directeur bij IF Technology, specialist in bodemenergie in Arnhem. Hij is sinds 8 december 2016 tevens voorzitter van het bestuur van het Kiemt-netwerk. Bakema is in het Kiemt-bestuur de opvolger van Harry Webers, senior-adviseur gas, industrie en energie bij ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer.

Guido Bakema was de afgelopen jaren onder meer commissaris bij de Rabobank Arnhem en voorzitter van branchevereniging BodemenergieNL. “Daarna heb ik me enkele jaren meer op IF Technology geconcentreerd. Ook wij hebben, als aan de bouw gelieerd bedrijf, moeten reorganiseren en krimpen. Sinds enige tijd is Martijn van Aarssen mededirecteur en is er weer meer ruimte voor andere dingen, zoals het voorzitterschap van Kiemt.”

Woonwijken zonder aardgas

“De energietransitie en de ontwikkeling van bio-based grondstoffen bieden veel kansen voor het bedrijfsleven”, constateert Bakema. “Steden groeien hard en werken aan nieuwe wijken zonder aardgas. Daarvoor is nieuwe technologie nodig.” Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen. Zoals in Kiemt-verband de faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Wageningen UR, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente.

Die samenwerking gedijt pas als je elkaar goed hebt leren kennen, meent Bakema. “Daarom gaan we de komende tijd, in samenspraak met onze leden, het netwerk in zijn kracht zetten. Zodat onze leden weten wat ze elkaar te bieden hebben, ondernemende mensen elkaar inspireren en kansen op nieuwe business worden herkend. Er is via subsidieprogramma’s veel projectmatig samengewerkt, maar het gaat ook om continuïteit, om blijvende samenwerking. Zo wordt continu nieuwe kennis opgedaan en verspreid.”

Kiemt kijkt voor samenwerking met nieuwe partijen nadrukkelijk naar Europa. De ondertekening van het samenwerkingscontract tussen het internationaal hoog aangeschreven Potsdam Institute fot Climate Impact Research begin deze maand door oprichter en directeur Joachim Schellnhuber en Kiemt-directeur Jérôme Dangerman is daar een voorbeeld van. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van koning Willem Alexander en koningin Maxima tijdens de economische missie Biobased Chemie van de Nederlandse regering in de Duitse staten Thüringen, Saksen en Saksen Anhalt.

 

Oppervlaktewater

Samen met het Waterschap Rivierenland, netwerkbeheerder Alliander en woningbouwcorporatie Volkshuisvesting werkt IF Technology aan het project Smart Polder. Daarbij wordt warmte gewonnen uit oppervlaktewater. Het bedrijf won er in 2015 de Jan Terlouw Innovatieprijs mee, die jaarlijks door Kiemt beschikbaar wordt gesteld. “Dit project is lang een mooi idee gebleven, maar dit jaar gaan we dankzij deze integrale samenwerking concrete stappen zetten om te bouwen bij een gemaal in Arnhem-Zuid. Deze manier van warmtewinning is nog niet eerder vertoond. Met name bij gemalen in stedelijke gebieden kunnen hiermee woningen in de directe omgeving worden verwarmd.”

Het opleiden van voldoende goed geschoolde medewerkers met kennis van duurzame technologieën is een ander thema waar Bakema een rol ziet weggelegd voor Kiemt. “Nieuwe technieken zijn vaak complex en werken veelal met ict. Denk aan zonnepanelen en warmtepompen. Veel bedrijven vrezen dat er straks niet genoeg slimme handjes beschikbaar zijn.”

IF Technology

IF Technology is in 1989 opgericht vanuit het idee dat bodemenergie een goed alternatief biedt voor fossiele brandstoffen. De bodem en het oppervlaktewater ziet het bedrijf als warmte- en energiebronnen en bijvoorbeeld opslagplaatsen voor warmte, koude en zelfs elektriciteit. IF Technology is actief in Nederland, onder meer in Amsterdam waar rond het havengebied 40.000 nieuwe huizen worden gebouwd met duurzame warmtevoorzieningen zonder gas en in Groningen bij het project Warmtestad (diepteboringen). Het bedrijf is ook actief in het buitenland, zoals in Japan en Indonesië. Bij het Arnhemse bedrijf werken 65 mensen.

IF Technology is tien jaar lid van Kiemt, het kennis en innovatienetwerk op het gebied van energie- en milieutechnologie dat in 2005 werd op gericht in Arnhem. Kiemt heeft zich via de provincies Gelderland en Overijssel ontwikkeld tot een netwerk voor energietechnologie en circulaire economie waar ruim 230 bedrijven en kennisinstellingen bij zijn aangesloten.

Meer info: www.kiemt.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *