Hsns Donderwinkel

Carla en Hans, kloppend hart IG&D Bedrijvig

3 april 2017
Achterhoek/Liemers

Een grote lokale ondernemersorganisatie kan niet bestuurd worden zonder een ijverig, secuur en deskundig secretariaat. In Doetinchem vormen Carla Niezen-Sonneveld en Hans Donderwinkel het kloppend hart van IG&D Bedrijvig Doetinchem.

Hans Donderwinkel is al jaren betrokken bij de ondernemersorganisatie, die voortgekomen is uit Doetinchem ’70, dat een meer businessclub karakter had. Al ruimschoots gepensioneerd blijft Hans actief als uitvoerend secretaris. “Omdat ik het nog veel te leuk vind om te stoppen.”

Carla Niezen-Sonneveld is projectmanager bij IG&D. “Voor 24 uur per week, maar daar komen door het vele werk nog wel eens wat uurtjes bij.” De hoeveelheid werk blijkt uit het aantal taken dat het tweetal opsomt. Té veel om hier allemaal te noemen.

Zo hebben alle bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem een parkmanagement. Met een eigen bestuur, dat weer één vertegenwoordiger heeft in de commissie Parkmanagement van IG&D Bedrijvig.

“Wij doen het uitvoerende en ondersteunende werk”, vertelt Carla. Zij heeft in haar portefeuille de bedrijventerreinen Keppelseweg, De Huet, Verheulsweiden en Akkermansweide in Gaanderen. Hans voert het secretariaat van industrieterrein Wijnbergen en het nieuwe A18 Bedrijvenpark.

De parkmanagementorganisaties in Doetinchem kunnen voor hun investeringen putten uit een ondernemersfonds. Carla: “Daaruit worden gemeenschappelijke zaken betaald voor het onderhoud van en voorzieningen op de bedrijvenparken.”

 

Blind vertrouwen

IG&D Bedrijvig heeft een kleine 300 leden en behartigt de belangen van industrie, groothandel en dienstverlening in Doetinchem. Een van de belangrijkste zaken is dat alle bedrijvenparken zijn gecertificeerd met het KVO-B, het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.

Deze certificering wordt lokaal geleid door IG&D. Hans en Carla coördineren alle zaken die voor de vrijwillige bestuurders van belang zijn om zonder de nodige rompslomp en snel besluiten te kunnen nemen.

“De bestuurders van IG&D en van alle commissies zijn ondernemers. Het besturen van IG&D is vrijwilligerswerk. Het is daarom van groot belang dat alle voorkomende werkzaamheden, het maken van afspraken, het vastleggen van accommodaties voor ledenvergaderingen en themabijenkomsten en allerlei andere voorbereidende werkzaamheden zo goed mogelijk door ons zijn geregeld. De bestuurders moeten blind op ons kunnen vertrouwen”, vertellen Hans en Carla.

 

Zeven kerntaken

IG&D heeft zeven kerntaken, die door het secretariaat en het projectbureau worden ondersteund. Die taken zijn: infrastructuur en ruimtelijke ordening, parkmanagement, activiteiten en thema’s, collectieve inkoop van energie, arbeid en scholing, duurzaamheid en communicatie/ledenwerving.

Duurzaamheid is de laatste tak aan de boom van kerntaken. En ook hier voeren Hans en Carla regelmatig gesprekken met de voorzitter – in dit geval Hans Dales – om het uitvoerende werk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wordt de hoeveelheid werk achter de schermen wel altijd gezien of gewaardeerd?

Carla: “Niet iedereen heeft in de gaten hoeveel werk wij doen, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Het gaat om het resultaat.” En Hans: “Wij verlenen diensten. Alles wat we doen staat in het teken van het stimuleren van de economie in Doetinchem.”

Carla: “En als dat lukt is dat erg mooi. Al zijn het maar onderdelen daarvan. Zoals het stimuleren van scholieren om een goede beroepskeuze te maken door medewerking aan LOB-projecten als Doetinchem On Stage. In de toekomst zijn veel technici nodig. Onder meer door het opzetten van het Technieklokaal Doetinchem-Bronkhorst proberen we jongeren te stimuleren voor een technisch beroep te kiezen.”

 

Revitalisatie

Inmiddels zijn de meeste bedrijvenparken in de gemeente Doetinchem gerevitaliseerd, wat met name de beeldkwaliteit ten goede is gekomen. De IG&D heeft via parkmanagement bij de voorbereiding een vinger in de pap. Ook het groenbeheer op bedrijventerreinen wordt verzorgd door de parkmanagementorganisaties uit het budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt, aangevuld met middelen uit het ondernemersfonds.

“Ook hierbij zijn we als secretariaat en projectbureau betrokken. Het is juist die grote verscheidenheid aan taken die ons werk zeer boeiend maakt.”

Carla en Hans houden kantoor in de Doetinchemse Walmolen, een rijksmonument.

 

Voor alle informatie over het werk van IG&D, de kerntaken en de themabijeenkomsten/ledenvergaderingen zie de website www.igddoetinchem.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *