D10616-04 Foto Jacques Kok bestuur oka 150916

Bestuurlijke continuïteit cruciaal voor imago Arnhem

29 juni 2017
Arnhem

Ingezonden brief van interim-voorzitter Peter de Haan van Ondernemers Kontakt Arnhem aan de Gelderlander met een krachtig pleidooi voor continuiteit van het stadsbestuur nadat er weer een wethouder is weggevallen. De brief is op 29 juni geplaatst.

“In diverse media verscheen vorige week maandag en dinsdag een foto van het in 2014 geïnstalleerde stadsbestuur van Arnhem. Op de foto poseert een trotse burgemeester Kaiser met zijn team wethouders. Klaar om de uitdagingen in de stad aan te gaan. Nu, zo’n 3 jaar later, is de betreffende foto slechts nog van waarde voor het stadsarchief. In de afgelopen collegeperiode moest Arnhem afscheid nemen van haar burgemeester en vier wethouders (Giesing, Mink, Kok en Haga), terwijl twee coalitiepartijen tussentijds opstapten (GroenLinks en de ChristenUnie). Minder dan de helft van het team uit 2014 heeft vandaag nog zitting in het college.

In onze nieuwjaarstoespraak eerder dit jaar wezen wij al op het belang van bestuurlijke continuïteit. Deze oproep hebben wij afgelopen maandag nog eens herhaald toen we ons advies voor de bestuursperiode 2018-2022 aan het college en de politieke partijen overhandigden. Dat nota bene die ochtend wethouder Haga besloten had het college te verlaten maakt de oproep des te indringender.

Met alle wisselingen in het huidige college is de stad niet gebaat, en wel hierom:

  1. Het is tijdrovend. Stel dat het volwaardig vervangen van een wethouder een half jaar kost dan is er deze collegeperiode, verdeeld over de diverse portefeuilles, twee jaar verspeeld.
  2. Het leidt af. De aandacht gaat weer naar de politiek, waar het over de inhoud zou moeten gaan.
  3. Het beschadigt Arnhems reputatie. Het nieuws over weer een afgetreden wethouder bereikt ook de rest van het land en het loont niet om bekend te staan als een bestuurlijk en politiek wespennest.
  4. Het schaadt het vertrouwen in de politiek. Burgers die zich inmiddels hebben afgewend van de lokale politiek, win je op deze manier nooit terug.

Nu de economische seinen allemaal op groen staan, krijgt ook Arnhem volop kansen om door te pakken en werk te maken van een aantal serieuze uitdagingen. Om ten volste te profiteren van deze wind in de rug, is continuïteit van bestuur echter cruciaal. OKA hoopt dat (toekomstige) bestuurders en politici deze stelling onderschrijven en ernaar handelen. In het belang van de stad. Arnhem verdient het.”

Een reactie op “Bestuurlijke continuïteit cruciaal voor imago Arnhem

  1. Ik ben het helemaal met Peter de Haan eens, zie artikel heden ochtend ook in de Gelderlander.

    Het liefst zie ik bestuurders die niet uit de gemeente raad komen, dat zou het voordeel van het duale stelsel moeten zijn.

    Harry Laheij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *