Code rood voor de DGA met hoge schulden aan zijn/haar BV
Redacteur: Bas Wissing | Fotograaf: eigen foto Geplaatst op: 17-10-2018

Code rood voor de DGA met hoge schulden aan zijn/haar BV

In mijn vorige bijdrage ( http://www.perspodium.nl/artikelen/gastcolumn-bdo-prinsjesdag-en-de-belangrijkste-wijzigingen), over het Belastingplan 2019, maakte ik melding van het kabinetsplan om DGA’s (directeuren/groot-aandeelhouders) met een rekening-courantschuld van meer dan € 500.000 aan hun BV, vanaf 2020 te confronteren met een heffing van inkomstenbelasting in box 2.

Vanwege de vele vragen die hierover in de praktijk zijn gerezen, ga ik in deze bijdrage nader in op dit plan.

De fiscus strijdt al jaren tegen DGA’s die grote bedragen lenen van hun eigen BV’s. Door te lenen van de BV in plaats van dividend op te nemen, kan de DGA de (aanmerkelijkbelang)heffing in box 2 langdurig uitstellen. Daarom wil het Kabinet het lenen van de eigen BV boven een bedrag van 500.000 euro ontmoedigen.

Bij de uitwerking van deze maatregel, gaat het Kabinet uit van de volgende – op 15 oktober iets aangepaste - contouren:

- als de totale som van schulden van de DGA en zijn partner aan de eigen BV meer dan 500.000 euro bedraagt, wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang belast;

- voor eigenwoningschulden aan de BV geldt een uitzondering (zie hierna);

- de maatregel treedt op 1 januari 2022 [1] in werking.

  

De DGA heeft dus ruim drie jaar de tijd om zijn schuld aan zijn BV terug te brengen tot maximaal 500.000 euro. In (2018 en) 2019 kan dat nog door dividend op de schuld af te boeken tegen het huidige box-2-tarief van 25%. Na 2019 wordt het box-2-tarief in twee stappen verhoogd, tot 26,9% in 2021.

  

Voor nadere details moeten we wachten tot het voorjaar van 2019, als het concrete wetsvoorstel bekend wordt gemaakt. Duidelijk is wel, dat het plan niet alleen (hoge) rekening-courantschulden treft, maar ook (vaste) leningen met een lange(re) looptijd, zoals een lening voor de aanschaf van een onroerende zaak – zelfs als de DGA een recht van hypotheek aan de BV heeft verstrekt en de lening onder dezelfde voorwaarden ook door een bank zou zijn verstrekt. Zoals gezegd is voor eigenwoningschulden wel een uitzondering aangekondigd. Dit geldt overigens voor zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschulden.

  

DGA’s met een forse schuld aan hun BV, doen er goed aan om zich tijdig te beraden op aflossing, hetzij door overheveling van box-3-vermogen naar de BV, hetzij door uitkering van dividend. Herfinanciering bij een bank kan ook een optie zijn.

  

In de praktijk is inmiddels gebleken dat inspecteurs niet langer bereid zijn om in concrete situaties afspraken te maken over de rekening-courantproblematiek. Lopende onderhandelingen hierover worden opgeschort, tot er meer duidelijkheid is over de kabinetsplannen.

  

Tot slot ook nog goed nieuws voor de DGA. In mijn vorige bijdrage schreef ik dat het vennootschapsbelastingtarief in de hoogste schijf (vanaf 200.000 euro winst) volgend jaar wordt verlaagd van 25% naar 24,3%. Dat gaat niet door, zo is op 15 oktober bekend gemaakt. De aangekondigde verlaging van het tarief in de laagste schijf (tot 200.000 euro winst) van 20% naar 19% gaat wel door. Maar: in de jaren daarna gaan de tarieven nog verder omlaag dan op Prinsjesdag werd aangekondigd. Schematisch luiden de nieuwe tarieven als volgt:

 
  
bij een belastbaar bedrag van meer dan
maar niet meer dan
bedraagt het vennootschapsbelastingtarief


2019
2020
2021 e.v.
-
€ 200.000
19%
17,5%
15%
€ 200.000

25%
23,9%
20,5%
  

Of daartegenover het box-2-tarief verder wordt verhoogd dan op Prinsjesdag is aangekondigd (van 25% naar uiteindelijk 26,9%) is vooralsnog niets gemeld.

  

Dit artikel is geschreven door mr. Bas Wissing, belastingadviseur bij BDO in Arnhem. Hij is bereikbaar op 026 – 3 525 408; e-mail: bas.wissing@bdo.nl.


[1] en dus niet 1 januari 2020, zoals ik eerder schreef

   

Auteur Geschreven door:

Bas Wissing

Foto's Fotografie door:

eigen foto

Agenda Activiteiten

23 mei

20:53
Locatie:

RAN Business ontmoet in De Vereeniging

18 apr

20:53
Locatie: Peeze, Ringoven 36 Arnhem

Bedrijfsbezoek VNO-NCW bij Peeze