Deze zomer: overlast door onderhoud op A12/A50
Redacteur: André Sonneville | Fotograaf: Dick Leseman Geplaatst op: 23-09-2019

Deze zomer: overlast door onderhoud op A12/A50

De A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord (richting Utrecht) gaat van 27 juli tot 6 augustus 2018 volledig op de schop. Het wegdek is toe aan groot onderhoud en renovatie van onder meer de belijning. De werkzaamheden leiden tot afsluiting van de weg, die volgens Rijkswaterstaat grote gevolgen heeft “voor alle verkeersstromen aan de noordzijde van Arnhem”. 

In goed overleg hebben Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente Arnhem en VNO-NCW Midden inmiddels besloten - onder het motto ‘Nu nadenken over maatregelen voorkomt vaststaan’ - te komen tot afspraken die zoveel mogelijk moeten voorkomen dat de afsluiting van de snelweg ook de bedrijven in de regio afsluit.

Vakantieverkeer

Het overleg heeft al opgeleverd dat de afsluiting plaatsvindt in de vakantieperiode, zodat het beroepsgoederenvervoer, zakelijke rijders en woon-werk verkeer minder last hiervan ondervindt.

Rijkswaterstaat: “Maar een vakantieperiode levert ook extra vakantieverkeer op. Juist op deze doorgaande weg vanuit Duitsland. Vakantiegangers die tussen 27 juli en 6 augustus terugkomen uit Duitsland, zullen moeten omrijden. Hetzelfde geldt voor onze buitenlandse gasten.”

Extra maatregelen

Rijkswaterstaat is al druk in overleg met de ANWB en de Duitse ADAC om de communicatiekanalen van deze organisaties optimaal te gebruiken. In Nederland zullen daarnaast zoveel mogelijk media worden ingezet om mensen over de afsluiting te informeren.

“Toch zullen we niet kunnen voorkomen dat verkeer dat Arnhem via de noordzijde benadert, vast komt te staan als bedrijven geen extra maatregelen nemen. Immers de ‘normale’ ringweg via de westkant kan niet bereikt worden. Dus veel (doorgaand) verkeer op knooppunt Waterberg zal via de zogenaamde Pleijroute van Arnhem Noord naar het zuiden of westen gaan.”

Alternatieven

“Wellicht is deze vakantieperiode voor bedrijven een goede kans om alternatieven voor (auto)mobiliteit uit te proberen”, suggereert de nationale wegbeheerder. “Slim werken (flexibel of thuis) kan een oplossing zijn. Goede informatie over de afsluiting naar medewerkers kan hen wellicht verleiden om juist nu een keer de (e-)fiets of het openbaar vervoer te nemen. Ook carpoolen kan extra lange files voorkomen.”

Rijkswaterstaat zal ook zorgen voor goede routeinformatie over alternatieve routes. Het opnemen van deze informatie op websites (voor klanten) en intranet (voor medewerkers) kan ergernissen voorkomen.

De dienst roept ondernemersverenigingen, bedrijventerreinen of bedrijven op mogelijkheden te bespreken of te onderzoeken om bereikbaar te blijven. Dat kan in samenspraak met de Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden, Arno van der Steen, 06 – 53 76 12 33

Meer informatie over de werkzaamheden : www.rijkswaterstaat.nl


Bij de foto: Nu al denken Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten en VNO-NCW na over maatregelen om ijn juli/augustus filevorming op de A12 en A50 te voorkomen. Het bedrijfsleven in knooppunt Arnghem-Nijmegen wordt gevraagd mee te denken. Foto: Dick Leseman.

Auteur Geschreven door:

André Sonneville

Foto's Fotografie door:

Dick Leseman

Agenda Activiteiten

08 okt

18:22
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

18:22
Locatie: Rozet

OKA in Rozet