Even voorstellen: Feike Klomp
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: eigen foto Geplaatst op: 24-09-2018

Even voorstellen: Feike Klomp

Ondernemers en communicatie lopen als een rode draad door het leven van Feike Klomp uit Renkum, een van de mensen achter PersPodium. Feike viert in november 2018 dat hij tien jaar zelfstandig tekstschrijver en journalist is, en wie zijn portfolio leest ziet de breedte en gevarieerdheid van zijn opdrachtgevers.

Voor die zelfstandige tijd werkte Feike acht jaar lang bij de politie Gelderland-Zuid, waar hij een groot deel van de tijd de communicatie verzorgde. Personeelsblad, website politie.nl, intranet. Veel, vaak en vlug.

Telefoon

Deze periode volgde op een tijd in de meldkamer van de politie, waar hij dagelijks met een bonte schakering van mensen aan de telefoon zat. Van sociale gevallen tot misdrijven; Feike heeft het allemaal meegemaakt. Het bleek een prima opstap naar zijn ambitie: de communicatie.

Luisteren

De ondernemerskant kreeg weer meer focus in de periode dat hij bij de Arnhemse Kamer van Koophandel op de afdeling voorlichting werkte, voor de politieperiode dus. En in alle jobs was het luisteren hoofdzaak: goed luisteren betekent dat je snel snapt waar het om gaat, en dat je het ook weer goed kunt verwoorden.

Muziek

Dat verwoorden gaat niet alleen op een heel degelijke manier zoals bij de politie, maar ook op een commerciële manier voor de vele advertorials die Feike schrijft. En op een vlotte manier voor de interviews die hij houdt, voor de vele magazines die hij bedient met zijn pen. En dat er ook muziek zit in zijn werk komt tot uiting in zijn redactiewerk voor het Metropole Orkest. Dat hijzelf in twee orkesten speelt – trompet – mag geen verbazing wekken.

Kortom: een gelouterd en ervaren luisteraar en verwoorden van heldere boodschappen, dat is Feike Klomp.

Zie ook zijn profiel: http://perspodium.nl/leden/feike-klomp

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

eigen foto

Agenda Activiteiten

19 feb

06:04
Locatie: Duiven

Roadshow grensoverschrijdend werken door BDO

30 jan

06:04
Locatie: Rabobank Apeldoorn, Eendrachtstraat 133, 7336 AC

Nieuwjaarsbijeenkomst Apeldoorns Business Collectief