Gastblog BDO: fiscale voordelen met een goed testament
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: eigen beeld Geplaatst op: 16-01-2019

Gastblog BDO: fiscale voordelen met een goed testament

De erflater die een goed testament opmaakt, kan daarmee een belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed testament is een testament waarbij de door de erflater gewenste vererving van zijn vermogen wordt gecombineerd met een minimale heffing van erfbelasting bij de erfgenamen. 

Voordelen van een keuzetestament

Gehuwden kiezen regelmatig voor een keuzetestament. Met zo’n testament biedt de erflater de langstlevende partner of zijn erfgenamen de keuze tussen diverse vormen van vererving. Zij kunnen na het overlijden – op basis van de dan geldende omstandigheden – kiezen voor één van de in het testament genoemde vormen van vererving. Zodoende kan gekozen worden voor de fiscaal voordeligste optie.

Besparen erfbelasting

Veel erflaters sluiten in hun testament aan bij het wettelijk erfrecht: de echtgenoot of partner en de kinderen erven ieder voor een gelijk deel. Alle goederen en schulden van de nalatenschap gaan naar de langstlevende partner, en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder wegens overbedeling. Een vordering die de kinderen in beginsel kunnen opeisen als de langstlevende ouder overlijdt. Maar de erflater kan in zijn testament ook andere redenen noemen, bijvoorbeeld het hertrouwen van de langstlevende.

Over de vordering van de kinderen op de langstlevende ouder kan een rente verschuldigd zijn. Door te ‘spelen’ met de rente op die vordering kan een besparing van erfbelasting  worden behaald. De opzet is eenvoudig: door rente te berekenen en die bij te schrijven op de hoofdsom groeit de schuld van de (overbedeelde) langstlevende ouder aan de (onderbedeelde) kinderen. Als die jaarlijks bij te schrijven rente hoger is dan het nettorendement dat de langstlevende ouder maakt op het geërfde vermogen, neemt diens vermogen op papier af. Door het oplopen van de vordering gaat zo het vermogen van de langstlevende ouder geleidelijk over naar de kinderen/erfgenamen. Die vermogensoverheveling heeft tot gevolg dat er bij het overlijden van de langstlevende minder vererft naar de kinderen. En dat bespaart erfbelasting.

Aanpassing erfdelen

De erflater kan de profijtelijke werking van het bijschrijven van rente een hefboomeffect geven. Dit kan door het erfdeel van de langstlevende partner te verminderen – tot bijvoorbeeld 1% van de nalatenschap – en dat van de kinderen c.q. erfgenamen dienovereenkomst te vergroten. Als het testament een wettelijke verdeling voorschrijft, gaan alle goederen en schulden van de nalatenschap toch naar de langstlevende, maar die krijgt een grote (niet-opeisbare) schuld aan de kinderen. Dat betekent dat de bijschrijving van de rente over een groter bedrag plaatsvindt. Het vermogen van de langstlevende wordt zo sneller opgesoupeerd door de oplopende vordering van de kinderen.

Testament is maatwerk

Een testament wordt bepaald door de persoonlijke omstandigheden van de erflater. Dit betekent dat een testament beperkt houdbaar is: een verandering van omstandigheden – in de familiesfeer of de vermogenspositie – kan een aanpassing van het testament noodzakelijk maken. Het is daarom verstandig om een testament regelmatig te laten contoleren.

Want een goed testament biedt rust én voordeel!

Dit artikel is geschreven door Anne-Marie Nijman, manager estate planning bij BDO in Arnhem. Zij is bereikbaar op (0)26-3525457; e-mail: anne-marie.nijman@bdo.nl

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

eigen beeld

Agenda Activiteiten

26 sep

03:25
Locatie: Retiro

SJOA ledenborrel

10 sep

03:25
Locatie: zalencentrum Staring in Zevenaar

Bedrijvenmarkt Zevenaar