Gastblog BDO: Frank van Vierssen over nieuwe arbeidswetten
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: eigen foto Geplaatst op: 21-03-2019

Gastblog BDO: Frank van Vierssen over nieuwe arbeidswetten

BDO Arbeidswijzer 2019: alle regels en wetswijzigingen op een rij

Voor het Nederlandse arbeidsrecht is 2019 een bijzonder spannend jaar. Dat heeft veel te maken met de voorbereiding op de implementatie van twee nieuwe wetten, Wnra en (de verwachte) WAB, die impact hebben op een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Bovendien krijgen werkgevers te maken met tal van arbeidsrechtelijke wijzigingen, zoals de Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg), de Indexering transitievergoeding en de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De invoering, per 1 januari 202, van deze wet kan de nodige risico’s meebrengen, maar ook kansen bieden. Ambtenaren krijgen per 1 januari 2020 dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. De (eenzijdige) aanstelling van zittende ambtenaren, werkzaam bij gemeenten, provincies, Rijksoverheid en waterstappen, wordt automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Bijna alle ambtenaren worden dan werknemer, met een arbeidsovereenkomst zoals in het bedrijfsleven. De strikte scheiding tussen de arbeidsovereenkomst (privaatrecht) en de ambtelijke aanstelling (publiekrecht) verdwijnt daarmee.

Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB)

De regering beoogt nieuwe balans te brengen in de verhouding tussen vaste en flexibele arbeid. Het moet op andere manieren aantrekkelijker worden voor werkgevers om personeel in vaste dienst te nemen. Met de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) worden in dit wetsvoorstel diverse maatregelen genomen om werkgevers en werknemers hiertoe te stimuleren.

Juridisch handboek

Om werkgevers en hr-professionals te helpen het overzicht te behouden en de juiste prioriteiten te stellen, heeft BDO ook dit jaar weer de Arbeidswijzer uitgebracht. Dit juridische handboek bevat alle relevante en actuele arbeidsrechtelijke informatie. In dit naslagwerk – op alfabetische volgorde, met concrete rekenvoorbeelden – komen alle onderwerpen en wetswijzigingen uitgebreid aan bod.

U kunt de BDO Arbeidswijzer 2019 nu gratis downloaden. https://www.bdo.nl/nl-nl/arbeidswijzer

Dit artikel is geschreven door Frank van Vierssen, senior jurist bij BDO in Arnhem. Hij is bereikbaar op (0)26-3525651; e-mail: frank.van.vierssen@bdo.nl.

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

eigen foto

Agenda Activiteiten

26 sep

02:24
Locatie: Retiro

SJOA ledenborrel

10 sep

02:24
Locatie: zalencentrum Staring in Zevenaar

Bedrijvenmarkt Zevenaar