Gastblog BDO: Nieuwe regels voor afstandsverkopen binnen de EU
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: BDO Geplaatst op: 17-04-2019

Gastblog BDO: Nieuwe regels voor afstandsverkopen binnen de EU

In 2020 en 2021 worden er binnen de EU een aantal nieuwe regels op het gebied van de btw geïntroduceerd voor grensoverschrijdende leveringen van goederen. Voor bedrijven die binnen de EU goederen leveren, kunnen deze regels een aanzienlijke impact hebben. In deze bijdrage ga ik nader in op de aangekondigde wijzigingen voor de zogenoemde afstandsverkopen.

Afstandsverkopen in de huidige situatie

Ondernemers zoals exploitanten van webshops die vanuit Nederland goederen leveren aan particulieren in een ander EU-land en daarbij ook zelf de verzending regelen, kunnen te maken krijgen met de regeling voor afstandsverkopen. Kort gezegd houdt deze regeling in dat bij verkopen aan buitenlandse particulieren boven een bepaald drempelbedrag geen Nederlandse btw is verschuldigd, maar de btw van het land waar deze particulier woont. De drempelbedragen verschillen per land en liggen tussen de € 35.000 en de € 100.000.

Een voorbeeld:

U verkoopt in 2019 voor € 50.000 aan goederen aan Belgische particulieren en verstuurt de goederen zelf vanuit Nederland naar uw klanten in België. U bent dan geen Nederlandse btw verschuldigd, maar Belgische btw. België heeft de drempel voor afstandsverkopen namelijk vastgesteld op € 35.000. U moet daarom een btw-registratie aanvragen bij de Belgische belastingdienst. Als u in een jaar voor het eerst de drempel van € 35.000 overschrijdt, hoeft u alleen over het meerdere (in dit voorbeeld € 15.000) in België btw af te dragen.

Regeling afstandsverkopen per 2021

De wijzigingen houden kort gezegd in dat vanaf 2021 bij de eerste verkoop aan een particulier al btw verschuldigd wordt in het land waar deze particulier woont. Door deze wijziging ontstaat een gelijker speelveld. Buitenlandse ondernemers moeten namelijk hetzelfde btw-tarief hanteren als binnenlandse ondernemers. Btw afdragen aan een buitenlandse belastingdienst wordt derhalve veel sneller noodzakelijk, hoewel sommige ondernemers nog wel een beroep kunnen doen op een speciale drempel van € 10.000, waardoor de regeling voor afstandsverkopen niet altijd hoeft te worden toegepast. Tegelijkertijd wordt het wel makkelijker om btw-aangifte te doen voor deze afstandsverkopen. Deze aangifte kunt u namelijk via de Nederlandse belastingdienst in gaan dienen. Dit wordt de zogenaamde One Stop Shop-aangifte genoemd. Tot slot gaan de regels voor afstandsverkopen ook gelden in situaties waarbij de particulieren, via bemiddeling door de verkoper, zelf opdracht geven voor het vervoer.

Tot slot

Door het internet blijven de verkopen op afstand nog steeds groeien. Het is raadzaam om tijdig de btw-gevolgen in kaart te brengen. In onze praktijk merken wij dat belastingdiensten binnen de EU onderling steeds meer gegevens met elkaar uitwisselen. Recent is het bijvoorbeeld voorgekomen dat de Belgische belastingdienst via de Nederlandse belastingdienst informatie heeft opgevraagd over afstandsverkopen van bepaalde webshops naar België. Voorkomen is in dit soort gevallen doorgaans beter dan genezen. Overleg bij twijfel daarom tijdig met uw adviseur om problemen achteraf te voorkomen.

Dit artikel is geschreven door Harmen Teeuwsen, manager BTW bij BDO in Arnhem. Hij is bereikbaar op (0)26-3525606; e-mail: harmen.teeuwsen@bdo.nl.

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

BDO

Agenda Activiteiten

08 okt

21:53
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

21:53
Locatie: Rozet

OKA in Rozet