Geanne van Arkel van Interface: ‘wereldverbeteraar ben je met zijn allen’
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: Soow pictures Geplaatst op: 18-03-2019

Geanne van Arkel van Interface: ‘wereldverbeteraar ben je met zijn allen’

Nu al 58% van de grondstoffen voor tapijten is gerecycled of van biobased materiaal bij Interface. Sinds 1994, toen het Scherpenzeelse bedrijf haar duurzaamheidsoffensief inzette, zijn er grote stappen gezet. Toch streeft Geanne van Arkel, hoofd Sustainable Development, naar de 100%, vooral door veel samen te werken.

Ze werd voor al haar inspanningen in 2018 benoemd tot mvo-manager van het jaar, maar ze zegt: “Je doet zoiets nooit alleen. Alle medewerkers bij Interface hebben hieraan bijgedragen. Plus de partners uit het netwerk. Ik deel graag de kennis en ervaringen die we hier hebben opgedaan met de buitenwereld.” Ze geeft bijvoorbeeld regelmatig gastcolleges op universiteiten en hogescholen waardoor ze zowel haar enthousiasme overbrengt als studenten aan het denken zet. Maar ook werkt ze nauw samen met andere bedrijven, en wisselt ze kennis en ervaringen uit.

Herstellende bijdrage

Een herstellende bijdrage aan de natuur en de maatschappij leveren is prioriteit nummer één geworden voor Interface. De fabrieken van Interface zelf zijn momenteel al praktisch klimaatneutraal door de verschillende maatregelen die getroffen zijn, zoals zonnepanelen op de daken en het gebruik van biogas. “Het doel is dat onze fabrieken als een bos werken: ze geven niet alleen schone zuurstof af in plaats van dat ze die gebruiken en CO2 uitstoten, maar ze dragen ook bij aan een grotere biodiversiteit.” Duurzaamheid is geen idealisme meer, maar realisme, vindt Van Arkel. “We zijn nu al voor 58% niet meer afhankelijk van fluctuerende olieprijzen en grondstoffen. Het streven is om dat naar 100% te krijgen.”

Biomimicry

Van Arkel is tevens adept van biomimicry, het leren van de natuur. “In de natuur zie je dat er steeds slimme en logische oplossingen gekozen worden voor een probleem, juist in een diversiteit van oplossingen. Als mens kun je daar veel van leren.” Alleen al een bladerdek uit het bos inspireerde de designers van Interface om een ontwerp te ontwikkelen waardoor elke tapijttegel uniek is. Momenteel bestaat al 45% van de omzet uit deze tapijttegels. Van Arkel: “Dit gedachtengoed van Janine Benyus gecombineerd met het model van The Natural Step, hoe werken we binnen de grenzen van deze planeet, heeft de basis gelegd voor de duurzaamheidsmissie van Interface, dankzij de inspiratie van de systeemdenker en visionair Paul Hawken.”

Voorbeelden

Samenwerking met anderen heeft al veel opgeleverd. Een biobased reststroom uit de papierindustrie wordt verwerkt in de rug van de tapijten, wat de behoefte aan grondstoffen weer verder verlaagd heeft. Een ander voorbeeld betreft de vissersnetten die werden afgedankt en veelal in de zee terecht kwamen nadat er teveel gaten in waren geconstateerd. Van Arkel: “Het nylon in die netten is echter heel sterk. Dat vergaat de komende zeshonderd jaar niet. In plaats van de netten in de zee te laten liggen waar ze meer kwaad dan goed doen worden ze nu opgevist door lokale vissers, die daar weer geld mee verdienen omdat wij ze in onze tapijten kunnen verwerken. Hierdoor wordt onze behoefte aan grondstof weer verder verlaagd. En niet in de laatste plaats kom je hier de natuur en de vissen mee tegemoet.”

Succesvolle mislukkingen

Je moet ook durven experimenteren om duurzaamheid te bereiken, stelt Van Arkel. “Zelfs mislukkingen kunnen op den duur succesvol zijn omdat ze je toch weer verder kunnen brengen. En we hebben het tij ook mee. Mensen geven steeds meer prioriteit aan duurzaamheid, waardoor onze inspanningen hierin steeds meer bodem vinden.”

Dit interview stond ook in het door de provincie Gelderland op 12 februari 2019 uitgebrachte magazine Topklimaat ondernemen

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

Soow pictures

Agenda Activiteiten

08 okt

22:24
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

22:24
Locatie: Rozet

OKA in Rozet