Groene waterstoftechnologie uit Arnhem versneller energietransitie
Redacteur: Francien van Zetten | Fotograaf: Francien van Zetten Geplaatst op: 12-04-2019

Groene waterstoftechnologie uit Arnhem versneller energietransitie

‘Iedereen is op zoek naar dé oplossing voor het opslaan van groene elektriciteit en in Arnhem zit de kennis van waterstoftechnologie om van die elektriciteit opgewekt door windmolens en zonnecellen groene waterstof te maken’, zegt Loek van Veggel, directeur van MTSA Technopower. ‘Daarom is het heel belangrijk dat we nu als Arnhemse waterstof- en energiebedrijven samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kiemt, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland een groene waterstof Power-to-Powerinstallatie op megaWattschaal ontwikkelen en bouwen op Industriepark Kleefse Waard. Dat gebeurt nergens in de wereld.’

Het streven is in 2020 en 2021 een waterstof Power-to-Powerinstallatie te bouwen met een vermogen tussen de 4 tot 8 megaWatt. Loek van Veggel verwacht dat de installatie eind 2021 kan draaien. Er is een haalbaarheidsstudie die nu wordt doorgerekend en die dit jaar tot een conceptplan moet leiden. Van Veggel benadrukt dat het van groot belang is dat overheden geld steken in deze ontwikkeling. ‘Dit project gaat al gauw 15 miljoen kosten. Dat kunnen de bedrijven niet alleen betalen. Het gaat om de energietransitie van fossiele naar groene energie, het Klimaatakkoord van Parijs en ook het terugdraaien van de aardgasproductie in Groningen zorgen ervoor dat iedereen zich realiseert dat er echt wat moet gebeuren. Er wordt straks veel groene energie opgewekt via onder meer windparken in de Noordzee en zonnecellen. Dat zorgt voor een zware belasting van het elektriciteitsnet. De Power-to-Powerinstallatie kan de piekstroom op locatie omzetten in waterstof, dat kan worden opgeslagen. Dat kan later, wanneer er vraag naar is op een CO2-vrije manier worden omgezet in elektriciteit, warm water of waterstofgas.’

Tien Gelderse partijen

Tien Gelderse partijen hebben de intentieverklaring om een waterstof Power-to-Powerinstallatie te bouwen op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) ondertekend. Dit zijn: de Arnhemse bedrijven MTSA TechnoPower, Nedstack, HyET, HyGear, Veolia, netwerkorganisatie Kiemt, netwerkbeheerder Alliander, IPKW, Dekra Certification en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De wethouders Cathelijne Bouwkamp (Groenlinks, Energie) en Jan van Dellen (VVD, Economische Zaken) van Arnhem en Gelders gedeputeerde Peter Drenth (CDA, Energietransitie) hebben deze intentieverklaring vandaag in het stadhuis van Arnhem in ontvangst genomen. Ze zijn vol lof over het initiatief en hebben toegezegd het te ondersteunen. 

‘Het is heel belangrijk om de vergroenende potentie van waterstof te onderzoeken’, constateert Cathelijne Bouwkamp. ‘Daar zijn veel slimme koppen en bedrijven met kennis van waterstof voor nodig en die hebben we in Arnhem en Gelderland. Het zou mooi zijn als tussen de Rijn en de Veluwe een Groene Energie Valley ontstaat’, voegt Peter Drenth daaraan toe. 

Jan van Dellen schetst dat zijn mond langzaam openviel van verbazing toen hij op bedrijfsbezoek bij MTSA het plan voor de ontwikkeling en bouw van de waterstof Power-to-Powerinstallatie gepresenteerd kreeg. ‘Die kans hebben we opgepakt en samen met Kiemt hebben we gekeken of we er een businesscase van konden maken. Deze tien partijen gaan hiermee aan de slag. Daar ben ik heel trots op. En ik ben nog trotser als er over een jaar twintig partijen meedoen.’

Buffer

Waterstof is een prima energiedrager, benadrukt ook Luc Kikkert, directeur van netwerkorganisatie Kiemt. ‘Met waterstof als buffer kun je twintig tot veertig keer meer energie opslaan dan met de huidige batterijtechnologieën mogelijk is. In Nederland wordt ontzetten veel gesproken over de energietransitie. Er wordt nog relatief weinig gedaan. Waterstof wordt steeds meer gezien als een oplossing. In Arnhem en Gelderland is de kennis aanwezig en is maakindustrie aanwezig die een groene waterstofketen kan ontwikkelen, waarmee we de fluctuerende energie uit natuurlijke bronnen decentraal kunnen opslaan.’ 

Luc Kikkert wijst op de vele mogelijkheden die waterstof biedt: ‘Over een jaar of anderhalf jaar rijdt tien procent van de auto’s in deze regio op waterstof. Bij de productie van groene watersof komt ook zuurstof vrij. Dat kunnen de waterschappen weer gebruiken om water te zuiveren. Zo stimuleer je met een Power-to-Powerinstallatie innovatie en snijdt het mes aan meer kanten.’ 

 De nieuwe waterstof Power-to-Powerinstallatie vervangt voor een deel de bestaande energiecentrale van Veolia op IPKW. MTSA Technopower ontwikkelde in samenwerking met onder meer het Arnhemse Nedstack al een 2 megaWatt-waterstofinstallatie, die sinds 2016 in Yingkou in het noordoosten van China functioneert. HyGear (waterstofinstallaties en waterstoftankstation) en HyET (gespecialiseerd in aandrijfsystemen voor onder meer bussen die op waterstof rijden) zijn andere Arnhemse bedrijven in de waterstofsector.

 

Auteur Geschreven door:

Francien van Zetten

Foto's Fotografie door:

Francien van Zetten

Agenda Activiteiten

26 sep

03:20
Locatie: Retiro

SJOA ledenborrel

10 sep

03:20
Locatie: zalencentrum Staring in Zevenaar

Bedrijvenmarkt Zevenaar