Impuls voor Gelderse circulaire wegenbouw
Redacteur: Paul de Jager | Fotograaf: Pixabay Geplaatst op: 12-07-2018

Impuls voor Gelderse circulaire wegenbouw

Gelderse aannemers en bouwbedrijven die zich bezig houden met de aanleg van wegen krijgen steun bij het toepassen van circulaire innovaties. De provincie Gelderland heeft daartoe een EFRO subsidie van € 268.000,- toegekend aan een cluster van bedrijven die veel kennis over duurzaam bouwen in huis hebben. Zelf dragen die bedrijven € 367.000,- bij.

Er zijn zeven partners in dit project. GFSC en Syncerco Communicatie zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement, kennisdeling en communicatie, inbreng van technische input en het organiseren van de sessies en concrete projecten, werken hierin samen in de Stichting Circulair Bouwen en zijn aangesloten bij Cirkelstad.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen levert met haar ‘Riscolab’ onder meer financiële input, de Radboud Universiteit levert met ‘Living Labs’ van ISIS input op het terrein van organisatie en samenwerking, de Stichting Agrodome, de mkb branche-organisatie voor bio-based producten brengt kennis in rondom de biologische kringloop van producten, Optimal Planet levert scans voor de beoordeling van de mate van circulariteit en tenslotte NTP Infra Zevenaar, een aannemer met ambitie op het gebied van circulaire infrastructuur.

Het project richt zich in eerste instantie op circulaire fietsinfrastructuur, om dat er hier minder belemmerende wet- en regelgeving is en het kleinschaliger is. Daardoor kan gemakkelijker geoefend worden in de praktijk om zo tot haalbare circulaire proposities en professioneel opdrachtgeverschap te komen. Er is al een eerste start gemaakt met de aanleg van een circulair fietspad in Zevenaar.

Centraal in het project staan anders en beter met elkaar samenwerken en leren door alle keten-partijen. Als eerste organiseert de projectgroep themagerichte sessies over bijvoorbeeld circulaire materialen voor wegen en het wegmeubilair, de circulaire inrichting van de bouwplaats, producten en diensten voor interactie tussen gebruiker en de weginfrastructuur en financiële en juridische aspecten.

Verder zullen er sessies komen die speciaal gericht zijn op alliantievorming. Het doel is om uiteindelijk concreet aan de slag te gaan met concrete projecten. De projectgroep werkt toe naar een blauwdruk en naar opschaling (autowegen, grotere projecten). Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen een mailtje sturen naar info@circulairbouwen.org . Dan komen ze op de verzendlijst voor een nieuwsbrief.

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

Pixabay

Agenda Activiteiten

08 okt

17:35
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

17:35
Locatie: Rozet

OKA in Rozet