Kentekenregistratie op Westkanaaldijk Nijmegen
Redacteur: André Sonneville | Fotograaf: Anita Pantus Fotografie, Nijmegen Geplaatst op: 22-10-2018

Kentekenregistratie op Westkanaaldijk Nijmegen

Succesvol overleg tussen TPN-WEST en Intergarde bewaking beveiliging heeft als resultaat dat de camerabeveiliging op het bedrijventerrein uitgebreid en vernieuwd zal worden. Het systeem is onder meer uitgerust met een kenteken registratiesysteem gekoppeld aan een intelligente database waar o.a. ook politie en verzekeraars gebruik van maken. 

Bovendien worden (combinaties van) alle beveiligings- en bewakingsdiensten die Intergarde in huis heeft, geïntegreerd aangeboden aan alle bedrijven die zich op de terreinen van TPN-WEST hebben gevestigd.

Financiële  verantwoording

Al langer bood bedrijvenvereniging Westkanaaldijk/Sluis (WKS), rechtsvoorganger van TPN-WEST, door middel van een speciaal daarvoor opgerichte stichting beveiliging en bewakingsdiensten aan. De stichting werkte nauw samen met Intergarde meldkamer waar verschillende elementen in de beveiliging van gebouwen, terreinen en openbare ruimte op Westkanaaldijk samen kwamen.

Het latere bestuur van TPN-WEST, inmiddels verantwoordelijk voor de belangen van bedrijventerreinen Westkanaaldijk/Sluis en Noordoost-Kanaalhavens, zag niet langer een taak weggelegd voor een deel van het bedrijventerrein, temeer omdat de bedrijvenvereniging financieel risico liep.

In goed overleg heeft Intergarde geïnvesteerd in het camerasysteem en daarmee werd het financiële risico verlegd. Intergarde is ervan overtuigd dat met name de collectieve gedachte maar zeker ook de financiële voordelen voor de ondernemer als ook het feit dat er nu een actief camerasysteem geplaatst is voldoende motivatie moet geven aan de ondernemers om het collectieve camerasysteem te omarmen.

Innovaties

Beveiligingsorganisatie Intergarde maakte een plan om de gezamenlijke beveiliging van Westkanaaldijk voort te zetten en zelfs met innovaties uit te breiden. Heinz van der Linden, manager technische dienst van Intergarde, vertelt: “We hadden tot eind december de tijd om ons plan te realiseren. Het komt er op neer dat we alle bestaande bewakingscamera’s hebben vervangen voor nieuwe geavanceerde slimme exemplaren De camera’s bij de inritten van het bedrijventerrein zijn nu ook geschikt voor kentekenregistratie. Dat wil zeggen dat het systeem automatisch kentekens natrekt, dit uiteraard binnen de wettelijke kaders. Bij onraad zal direct de politie kunnen worden ingeschakeld.. Met de politie hebben we werkafspraken vernieuwd zodat die extra aandacht zullen schenken aan de meldingen die we doen.”

Systemen koppelen

Het hele plan vergde een investering van meer dan 100.000 euro, aldus Heinz van der Linden. “Maar hierdoor beschikken we nu over zoveel meer mogelijkheden dan voorheen, dat het die investering zeker waard is. Op bedrijventerrein Noordoost-Kanaalhavens werken we ook, zij het niet met een totaalsysteem voor dit bedrijventerreingedeelte. Daar werken we voor individuele bedrijven, maar we hebben nu wel de mogelijkheden om de systemen met elkaar gecombineerd te gebruiken. Bovendien kunnen we systemen die door bedrijven individueel worden gebruikt, bijvoorbeeld een inbraakinstallatie, koppelen aan het overallsysteem.”

Waar bewaking en surveillance voorheen door personeel werd gedaan, nemen de tactisch slim geplaatste camera’s die taken nu grotendeels over. Van der Linden: “En omdat we op Noordoost-Kanaalhavens altijd een surveillant in een uniform en wagen van dochteronderneming Fortas voorhanden hebben, kunnen we bij onraad snel gekwalificeerd personeel op locatie hebben om in te grijpen. Indien nodig ontvangen zij back-up van de politie.”

Deelnemende bedrijven

De succesvolle uitwerking van de ideeën over een moderner en minder risicovol beveiligingssysteem loopt parallel aan een lichte toename van het aantal deelnemende bedrijven. “Daartoe bezoeken we alle bedrijven op Westkanaaldijk, om hen te wijzen op het belang van een gezamenlijke aanpak. continueren. Gelukkig vinden we ook daar met onze plannen gehoor. Het aantal deelnemers is na jarenlange terugloop gelukkig stabiel. Bedrijven nemen de gelegenheid te baat om hun eigen veiligheidssituatie onder de loep te nemen en eventueel gelijk te schakelen met het systeem dat we nu samen met TPN-WEST aanbieden.”

Uitbreiding van het aantal deelnemers is naar de toekomst toe echter een must om dit collectief concept functioneel en financieel in de lucht te houden.

Door het continueren van het camerasysteem kan het bedrijventerrein het KVO-certificaat behouden. Deelnemende ondernemers kunnen hierdoor korting krijgen bij hun verzekeraar van 10 – 15%, waardoor hun bijdrage aan het collectief een investering is die zich zelf terug verdient.  Sterker nog, vaak is de korting op de premie meer als de bijdrage aan het collectief.

Techniek

Intergarde, deel uitmakend van een Duitse holding, is al zo’n 50 jaar actief in de beveiligingsbranche. De onderneming groeide dertig jaar geleden explosief, toen het beveiligingswerk meer dan ooit een vlucht nam dankzij beschikbaar gekomen techniek.

“Meer en meer konden we beschikken over melders van brand of inbraak, installaties die ontruimingen in gang zetten, camera- en toegangscontrolesystemen. Ook de digitalisering van de techniek, zoals de inzet van online camera’s, heeft de ontwikkeling bespoedigd.”

De beveiligingsorganisatie, met hoofdkantoor in Maastricht, heeft daarnaast vestigingen in Eindhoven, Sittard, Venlo en Nijmegen. Er werken ongeveer 350 mensen bij Intergarde, waarvan zo’n 25 vanuit de vestiging Nijmegen.


Bron: TPN Outlook nr. 4 – januari 2018

Foto: 

Auteur Geschreven door:

André Sonneville

Foto's Fotografie door:

Anita Pantus Fotografie, Nijmegen

Agenda Activiteiten

13 dec

09:39
Locatie: KNNS, Wijchen

VNO-NCW Midden: KNNS

01 nov

09:39
Locatie: Arnhem

VNO-NCW Midden: Teijin Aramid