‘Kiemt versterkt en versnelt energietransitie en kringloopeconomie’
Redacteur: Francien van Zetten | Fotograaf: Stichting Kiemt Geplaatst op: 22-10-2018

‘Kiemt versterkt en versnelt energietransitie en kringloopeconomie’

De enorme verscheidenheid aan bedrijven, onderwijsinstellingen en professionals die in Oost-Nederland actief is op het gebied van energietransitie en de bio-based en circulaire economie, blijft Caroline Kamerbeek verrassen. “Er werkt een grote, enthousiaste groep mensen met veel gedrevenheid en ondernemerschap aan het waarmaken van duurzame veranderingen. Er zit veel kennis en slagkracht. Fantastisch.”

Caroline Kamerbeek is de nieuwe voorzitter van het Kiemt-bestuur. Ze was vice-voorzitter en verving de afgelopen periode voorzitter Guido Bakema. Kamerbeek is in het dagelijks leven vice-president Global Communications Energy bij DNV GL in Arnhem. Bij dit test-, certificeer- en technisch adviesbureau werken wereldwijd ruim 2.000 (energie)experts.

Aanjagen

“Kiemt beschikt over een groot netwerk en speelt een belangrijke rol in het versterken en versnellen van de energietransitie en de overgang naar een bio-based en circulaire economie in Gelderland en Overijssel”, stelt Kamerbeek. “Er is veel kennis op deze vakgebieden. Nu is het zaak samenwerkingen aan te gaan en elkaar te inspireren. Zo doen professionals nieuwe ideeën op en jagen we duurzame innovaties aan.”

Kiemt bestaat ruim tien jaar. Tijd voor bezinning en herijking van de doelen van het netwerk. Vandaar dat het bestuur een externe organisatieadviseur heeft gevraagd de Kiemt-organisatie door te lichten. Duidelijk is geworden dat iedereen een rol ziet voor Kiemt in de huidige transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie. Kiemt heeft een groot netwerk en een financieel gezonde organisatie waar met veel betrokkenheid wordt gewerkt.

“De basis is gezond”, constateert Kamerbeek. “Er zijn ook verbeterpunten: de profilering van Kiemt kan en moet scherper. Om helder voor het voetlicht te krijgen wat Kiemt doet, willen we ons netwerk actiever maken en meer resultaatgericht gaan werken.”

Samenwerken

Door beter samen te werken en te laten zien wat er op het gebied van de energietransitie en de kringloopeconomie gebeurt, toont Oost-Nederland dat het de bakermat is van vele duurzame innovaties. “Kiemt kan daarbij het voortouw nemen”, meent Kamerbeek. “Dat gebeurt voor een deel al. Bijvoorbeeld door samen met VNO-NCW Midden via het platform CIRCLES bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar te verbinden die bezig zijn met circulaire economie. Kiemt werkt ook nauw samen met het initiatief Hotspot Energy dat de regio Arnhem op de kaart moet zetten als innovatieve energie-hub. Op die weg willen we verder stappen zetten.”

De koerswijziging vraagt om meer resultaatgericht leiderschap, stelt Kamerbeek. “De energietransitie is volop aan de gang. Overal ter wereld zie je windturbines en zonne-energieparken verrijzen. Overheden zoeken naar circulaire oplossingen voor het verwerken van afval en werken hard aan het zuiveren van drinkwater. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel spelen pro-actief in op die ontwikkelingen en Kiemt biedt daarbij volop ondersteuning.”

Auteur Geschreven door:

Francien van Zetten

Foto's Fotografie door:

Stichting Kiemt

Agenda Activiteiten

13 dec

09:52
Locatie: KNNS, Wijchen

VNO-NCW Midden: KNNS

01 nov

09:52
Locatie: Arnhem

VNO-NCW Midden: Teijin Aramid