KVK zoekt bestuurders voor het waterschap
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: wikipedia Geplaatst op: 20-07-2019

KVK zoekt bestuurders voor het waterschap

In maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland. Er zijn op dit moment 21 waterschappen in Nederland, waar ongeveer 11.000 medewerkers in dienst zijn met een omzet van 2,7 miljard.
De waterschappen beheren onder andere waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen.
De activiteiten van waterschappen hebben ook raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur-en milieubeheer, recreatie e.d., waardoor de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen binnen het waterbeheer zo goed mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd.

Een groot deel van het bestuur wordt via verkiezingen door de burgers gekozen. Het andere deel bestaat uit zogenaamde geborgde zetels; dit zijn vertegenwoordigers van drie specifieke belangengroepen: agrariërs, natuurbeheerders en bedrijven. Deze worden niet gekozen via verkiezingen maar benoemd door organisaties van deze belangengroepen. KVK benoemt de bestuurders die het bedrijfsleven vertegenwoordigen. Onze campagne wordt overigens flink ondersteund door VNO-NCW en MKB Nederland en is goed voor onze relatie met stakeholders.

Goede vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zijn van groot belang. Het bedrijfsleven betaalt immers zo’n 20% van de kosten voor het uitvoeren van de taken van een waterschap. KVK nodigt kandidaten uit hun interesse tussen 1 april en 31 mei 2018 kenbaar te maken.

Wie zoeken we?
Wij vinden het belangrijk dat een kandidaat affiniteit heeft met het bedrijfsleven en het waterschap. Kandidaten hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring en goede contacten met het regionale bedrijfsleven. Daarbij gaat het om bedrijven die iets met water hebben, zoals productiebedrijven die veel water gebruiken, aannemers in de bouw, recreatieve ondernemers in het buitengebied, bedrijven in een havengebied of ondernemers die gewoon interesse hebben in het waterschap.

Meer informatie
Meer achtergrondinformatie treft u aan op de website www.kvk.nl/waterschap. Ook kunt u contact opnemen via waterschap@kvk.nl.

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

wikipedia

Agenda Activiteiten

23 mei

22:31
Locatie:

RAN Business ontmoet in De Vereeniging

18 apr

22:31
Locatie: Peeze, Ringoven 36 Arnhem

Bedrijfsbezoek VNO-NCW bij Peeze