Ondernemers boos over gebrek aan transparantie
Redacteur: André Sonneville | Fotograaf: eigen foto Geplaatst op: 18-03-2019

Ondernemers boos over gebrek aan transparantie

De manier waarop de gemeenten Beuningen en Nijmegen ondernemers op bedrijventerrein Westkanaaldijk bij de besluitvorming over het zandtransport vanuit de Beuningse Plas naar het Maas-Waalkanaal betrekt, is beneden alle peil. 

Op een of twee uitzonderingen na, is geen ondernemer vooraf of tijdens de totstandkoming van de plannen en besluiten geïnformeerd. En onderzoekresultaten waarop  besluiten zijn gebaseerd, worden niet of pas achteraf ter inzage gegeven.

Onvrede

De onvrede over het gebrek aan communicatie waarmee de twee buurgemeenten het project afhandelen, kwam dinsdagavond aan het licht tijdens een informatieavond die door bedrijvenvereniging TPN WEST, gesteund door het Economisch Collectief Nijmegen (ECN) werd georganiseerd.

Met eerdere vragen om meer informatie of een voorlichtingsbijeenkomst werden de ondernemers door de gemeente Nijmegen naar Beuningen verwezen. De gemeente Beuningen wilde pas met de ondernemers in gesprek, nadat de gemeenteraad van Beuningen tot besluitvorming was gekomen. Beide gemeentebesturen waren uitgenodigd voor de informatieavond van TPN-West, alleen de gemeente Nijmegen maakte gebruik van de invitatie.

Transportband

Het belang van de ondernemers op bedrijventerrein Westkanaaldijk is evident. Het zand uit de Beuningse Plas wordt, zo hebben Beuningen en Nijmegen besloten, per vrachtwagen naar een loskade aan het Maas-Waalkanaal gebracht, om het verder per schip te transporteren.

Een eerder plan om het zand door middel van een transportband af te voeren, stuitte op bezwaren van farmaceutisch bedrijf Synthon. De onderneming, die voor het maken van medicijnen onder meer werkt met cleanrooms, is bang voor fijnstof en uitstoot van andere stoffen en/of bacteriën bij het vervoer van zand over transportbanden en bij de overslag van het zand.

‘Per as’

De bezwaren van Synthon waren aanleiding om te besluiten het transport van zand per vrachtwagen te laten verlopen. Daartoe zullen vanaf 2020 dagelijks 75 vrachtwagenritten heen en weer uitgevoerd worden. De te gebruiken zware trucks vervoeren per rit 35 ton zand.

De uitgestippelde route leidt de transporten over de toch al drukke wegen op het bedrijventerrein. Over de uitstoot van fijnstof, geluidsoverlast, de gevolgen voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de daar gevestigde bedrijven, de gevolgen voor het milieu en over de financiële consequenties van het transport ‘per as’ zijn nauwelijks gegevens bekend.

Aan de betrokken ondernemers of hun belangenverenigingen is door de gemeenten ook niet uitgelegd waarom alternatieven voor de transportwijze, voor de route over het bedrijventerrein of voor de locatie waar de loswal komt te liggen, niet haalbaar zijn. De bedrijven vinden dat, net als zij, ook de gemeenten of de uitvoerende ontzander (Boskalis Nederland bv) moeten voldoen aan de milieueisen volgens het bestemmingsplan en aan de normen en regels die de Omgevingswet voorschrijft.

Onvoldoende capaciteit

Ook wordt de haalbaarheid van zoveel extra transportbewegingen over de Hogelandseweg en De Vlotkampweg sterk betwijfeld. De capaciteit van het wegennet op Westkanaaldijk is nu al bijna volledig in gebruik. De Vlotkampweg, waaraan een aantal grote transportbedrijven is gevestigd, zal te klein blijken. Bovendien is het de vraag of de daar gevestigde bedrijven ook niet overlast of zelfs schade zullen ondervinden van de intensieve zandtransporten vijf dagen per week. Aan De Vlotkampweg zijn bedrijven gevestigd die ook met cleanrooms werken of rekening hebben te houden met strenge milieueisen.

Vragen onbeantwoord

Aannemer Boskalis Nederland bv houdt zich helemaal afzijdig in de discussie over het zandtransport. Vragen die PersPodium aan het bedrijf stelde, bleven onbeantwoord. “Helaas kunnen wij u niet verder helpen. Woordvoering richting de media is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Beuningen”, zo laat een woordvoerder van Boskalis per email weten.

Woensdagavond 7 maart komt het plan Zandtransport Beuningse Plas ter tafel in de gemeenteraad van Nijmegen.


Bij de foto: Ondernemers van bedrijventerrein Westkanaaldijk vinden dat de gemeenten Beuningen en Nijmegen gebrekkig communiceren over het zandtransport Beuningse Plas.


Auteur Geschreven door:

André Sonneville

Foto's Fotografie door:

eigen foto

Agenda Activiteiten

23 mei

19:17
Locatie:

RAN Business ontmoet in De Vereeniging

18 apr

19:17
Locatie: Peeze, Ringoven 36 Arnhem

Bedrijfsbezoek VNO-NCW bij Peeze