Studenten HAN winnen prijs met Dronelaunch
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: Eljee Bergwerff Geplaatst op: 26-03-2019

Studenten HAN winnen prijs met Dronelaunch

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) reikt jaarlijks een zogenaamde Toppers en Talentenprijs uit aan studenten die een veelbelovend ondernemingsplan hebben opgezet. In 2018 werd die prijs toegekend aan de studenten die Dronelaunch hadden bedacht, een website die vooral op veiligheid gericht is.

Met Dronelaunch worden vraag en aanbod op het gebied van films en foto’s door middel van een drone met elkaar gematcht. Steeds meer optochten, bouwprocessen, sportdagen, popconcerten en dergelijke worden tegenwoordig immers met drones gefilmd. Daan Lap, een van de vier oprichters: “We kwamen erachter dat er steeds meer mensen zomaar een drone lieten vliegen, terwijl er wel degelijk wetten en regels zijn waar je je als piloot aan moet houden. Je mag niet zomaar overal vliegen, zeker niet als dat de veiligheid in gevaar brengt.”

Veiligheid

Een pijnlijk voorbeeld is de Nederlandse vrouw die in mei 2018 aan een hartstilstand is overleden, nadat de opgeroepen traumahelikopter niet snel genoeg kon landen doordat er een drone in de weg vloog. Daan Lap en zijn medestudenten van de afdeling Ondernemerschap & Retail Management zagen hierin een gat in de markt van de veiligheid. Samen met Marc ten Hove, Ries Hoogstad en Jasmijn Hendriks bouwde Daan Lap de website waarmee opdrachtgevers alleen officieel gecertificeerde dronepiloten kunnen boeken, zodat er alleen piloten worden ingeschakeld die de regels kennen en veilig en verantwoord vliegen. Een fee van 15% is de vergoeding voor Dronelaunch voor de bemiddeling. De vier oprichters zijn na deze opdracht volbracht te hebben verder met hun studie en stages gegaan, maar het bedrijf bestaat nog steeds en kan na afronding van de studie verder worden uitgebouwd.

Hogeschool ondersteunt ondernemerschap intensief

Studenten die de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verlaten zijn ondernemende professionals. Met deze missie ondersteunt de HAN, die aan 34.000 studenten onderwijs geeft, de studenten op vele manieren.

Waar tien jaar geleden één op de drie studenten interesse toonde in (zelfstandig) ondernemerschap tijdens de studie is dat in 2018 al verdubbeld tot twee op de drie. Vanuit het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) van de HAN wordt het ondernemerschap dan ook intensief gefaciliteerd, legt Mathilde van Wijk, projectleider ondernemerschapsonderwijs, uit.

Student Companies

“We hebben twee minors opgezet; de een meer gericht op het vanuit eigen kracht en passie waarde toevoegen aan de wereld (in de vorm van een project of bedrijf); de ander meer op het realiseren van groei in het eigen bedrijf. We geven voorts allerlei trainingen en workshops, we begeleiden de student  bij het afstuderen binnen zijn/haar eigen bedrijf. Speciale startersbegeleiding geven we via YIB (HAN Young in Business).” Maar er is meer. Elk jaar  worden er gemiddeld 35 Student Companies door studenten opgericht (zie voorbeeld Drone Launch).

Voorbeelden

Om studenten beter in staat te stellen naast het studeren al een bedrijf op te zetten is er de TOR: de Top-ondernemersregeling die voorziet in afspraken over flexibiliteit in het studieprogramma. In de colleges zelf worden studenten ook regelmatig in contact gebracht met ondernemers om via workshops of student challenges hun inzicht aan te scherpen en wordt bijvoorbeeld het magazine Toekomstmakers50 gebruikt voor praktische en herkenbare casuïstiek.

Vouchers

Om een succesvolle start te bespoedigen hanteert de HAN in samenwerking met ArtEZ, Van Hall Larensteijn en de Radboud Universiteit via het project Gelderland Valoriseert startersvouchers, waarmee studenten onder voorwaarden 2.500 euro startkapitaal kunnen krijgen. Elk jaar worden er zo’n 20 startersvouchers uitgedeeld. Startersleningen tot een bedrag van max. 85.000 euro kunnen uitgegeven worden aan jonge innovatieve ondernemers met groeiambitie.

Weten, voelen en doen

Ook docenten worden ondersteund bij het faciliteren van ondernemende activiteiten via specifieke trainingen en inspiratiesessies, waardoor ze het thema beter kunnen uitdragen en kunnen verweven in hun lessen. Mathilde: “HAN2.0 Onderwijsinnovatie richt zich op leren met hoofd, hart en handen: je schenkt niet alleen aandacht aan weten (hoofd), maar ook aan voelen (hart) en doen (handen). Je ondernemerschap moet in die zin ook gebaseerd zijn op weten, voelen en doen. Als je op zo’n holistische manier naar ondernemen kijkt, leer je vanuit je hart en doe je precies waar je goed in bent en gaat het ondernemen nóg beter.”

Dit interview stond ook in het door de provincie Gelderland op 12 februari 2019 uitgebrachte magazine Topklimaat ondernemen

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

Eljee Bergwerff

Agenda Activiteiten

08 okt

23:52
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

23:52
Locatie: Rozet

OKA in Rozet