Vernieuwde website Bedrijvig Doetinchem
Redacteur: Jacob Schreuder | Fotograaf: Jacob Schreuder Geplaatst op: 22-08-2019

Vernieuwde website Bedrijvig Doetinchem

De Doetinchemse ondernemersvereniging IG&D ontketent een communicatie-offensief om beter zichtbaar te zijn en daardoor meer leden aan te trekken. Een van de maatregelen is een compleet vernieuwde website voor Bedrijvig Doetinchem.

Acht studenten hebben de communicatiestrategie van IG&D ontleed en kwamen tot de conclusie dat deze nogal gedateerd is. Ze vonden dat IG&D tamelijk onzichtbaar is voor (jonge) ondernemers die wel interesse in deze belangenvereniging hebben. En de website werd door de studenten prehistorisch genoemd.

Op basis van deze inbreng en eigen inzichten werd een actieplan gemaakt. Drie speerpunten werden geformuleerd: lobby, kennisdeling en netwerken. Op de nieuwe website wordt veel duidelijker dan in het verleden aangegeven waar Bedrijvig Doetinchem voor staat.

Inloggen wordt voor de leden iets moeilijker. Nu wordt ingelogd met het emailadres, maar in verband met de nieuwe privacywetgeving kan dat niet meer. Nodig zijn een inlogcode en een wachtwoord. De communicatiekanalen richting de leden gaat voortaan via Linkedin. Dat medium wordt het voornaamste communicatiemiddel naar de leden.

Jubileum

De vernieuwde website werd gepresenteerd tijdens de ledenvergadering. Daarin werd ook vooruit gelopen op de viering van het 25-jarig jubileum, dit jaar. Op 4 juli wordt de aftrap gegeven tijdens het Straattheaterfestival met een speciale voorstelling.

Op 18 juni wordt een haringparty gehouden in de Duitse stad Kleef, waarmee IG&D regelmatig uitwisselingen verzorgt. Voor vervoer van leden wordt gezorgd. En 13 juli wordt een sportief evenement gehouden.

Voorzitter Henk Grootjans riep ondernemers op hun bedrijf aan te melden voor de duurzaamheidsscan in het kader van de Achterhoek onderneemt duurzaam. Dat is een project waarin Doetinchem een leidende rol wil spelen. In samenwerking met VNO-NCW zijn twee praktische scans ontwikkeld waarmee ondernemers kunnen nagaan hoe ze voordeel kunnen halen uit duurzaam ondernemen en energiebesparing.

Grootjans riep leden op zo’n scan voor hun bedrijf aan te vragen. Die scan is dit jaar nog gratis (er zijn 130 plaatsen), maar wordt in de toekomst verplicht.


Auteur Geschreven door:

Jacob Schreuder

Foto's Fotografie door:

Jacob Schreuder

Agenda Activiteiten

26 sep

03:27
Locatie: Retiro

SJOA ledenborrel

10 sep

03:27
Locatie: zalencentrum Staring in Zevenaar

Bedrijvenmarkt Zevenaar