Het Belastingplan 2020 – de highlights
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: BDO Geplaatst op: 20-09-2019

Het Belastingplan 2020 – de highlights

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2020 gepubliceerd, waarin een zeer groot aantal wijzigingen in de belastingwetgeving wordt voorgesteld. Vrijwel elke belastingbetaler wordt hierdoor geraakt. In veel gevallen is het zinvol om uw fiscale positie goed door te spreken met uw belastingadviseur.

Hieronder worden de meest in het oog springende wijzigingen aangestipt.

 • Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting gaat vanaf 2020 met acht stappen omlaag naar € 5.000 in 2028 (2019: € 7.280).

 • Tarieven inkomstenbelasting: tweeschijvenstelsel

Al vanaf 2020 gelden in box 1 nog maar twee tarieven:

- over een inkomen tot € 68.507: 37,35%;

- daarboven: 49,5%.

 • Afbouw aftrektarief

De belastingbesparing in box 1 over aftrekposten als de eigenwoningrente, de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek is volgend jaar nog maar maximaal 46%.

 • Verhoging tarief box 2 (aanmerkelijk belang)

Het box 2-tarief van 25% wordt verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% vanaf 2021.

 • Vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting worden de komende twee jaren als volgt stapsgewijs verlaagd:

Bij een belastbaar bedrag van meer dan
maar niet meer dan
bedraagt het vennootschapsbelastingtarief
-
€ 200.000
2019: 19%
2020: 16,5%
2021: 15%
€ 200.000

2019: 25%
2020: 25%
2021: 21,7%

Let op: deze verlaging is minder dan aanvankelijk is aangekondigd.

 • Verhoging effectief tarief innovatiebox

Kwalificeren de activiteiten van een belastingplichtige in de vennootschapsbelasting voor de toepassing van de innovatiebox, dan worden de daaraan toerekenbare winsten vanaf 2021 effectief belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 9% (nu is dat nog 7%).

 • Mobiliteit – bijtelling privégebruik auto

Voor emissievrije elektrische auto’s geldt nu nog een bijtellingspercentage van 4% over een cataloguswaarde tot € 50.000 (nu nog 4%). Daarboven is de bijtelling 22%.

In 2020 is de bijtelling 8% over een cataloguswaarde tot € 45.000 (nu nog 4%). Daarboven is de bijtelling 22%. Er geldt een overgangsregeling van 60 maanden.

Vanaf 2021 wordt deze regeling nog verder versoberd.

 

 • Verhoging overdrachtsbelasting

De verschuldigde overdrachtsbelasting bij de verkrijging van niet-woningen gaat omhoog van 6% naar 7%.

 • Werkkostenregeling

Op dit moment zijn bepaalde vergoedingen en verstrekkingen onbelast tot 1,2% van de fiscale loonsom van alle medewerkers samen. Voorgesteld is om deze vrije ruimte te verruimen 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom.

 

 • Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

Er wordt een forfaitaire bijtelling van 7% ingevoerd voor het privégebruik van de fiets van de zaak, berekend over de consumentenadviesprijs (de oorspronkelijke nieuwwaarde) van de fiets.

Tot zover een belangrijk deel van de voorgestelde fiscale maatregelen. Houdt u er rekening mee dat er tijdens de Kamerbehandeling van de wetsvoorstellen nog van alles kan wijzigen.

Voor de volledigheid: in het Belastingplan 2020 blijven de volgende wetsvoorstellen buiten aanmerking:

 • ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ door de (directeur-)aanmerkelijkbelanghouder (zie https://www.perspodium.nl/artikelen/code-rood-voor-de-dga-met-hoge-schulden-aan-zijnhaar-bv). Dit voor het MKB belangrijke wetsvoorstel volgt pas in het vierde kwartaal en zal vermoedelijk niet veel afwijken van het conceptwetsvoorstel dat eerder dit jaar is gepubliceerd;
 • wijziging van de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting (box 3). Dit (ingrijpende) wetsvoorstel wordt het eerste half jaar van 2020 verwacht.

Deze beide voorstellen hebben als beoogde ingangsdatum 1 januari 2022.

Voor meer, en regelmatig geactualiseerde, informatie verwijs ik naar https://www.bdo.nl/nl-nl/microsites/belastingplan/belastingplan.

Dit artikel is geschreven door mr. Bas Wissing, belastingadviseur bij BDO in Arnhem. Hij is bereikbaar op 026 – 3 525 408; e-mail: bas.wissing@bdo.nl.

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

BDO

Agenda Activiteiten

08 okt

14:14
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

14:14
Locatie: Rozet

OKA in Rozet