Marcouch pleit voor slechten kloof laag/hoogopgeleid
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: Liesbeth Timmermans Geplaatst op: 21-06-2019

Marcouch pleit voor slechten kloof laag/hoogopgeleid

Tijdens het minicongres over de Stad van de 21e eeuw dat de Maatschappij departement Arnhem op 20 juni in het Arnhemse stadhuis had georganiseerd pleitte burgemeester Ahmed Marcouch voor het slechten van de kloof tussen laagopgeleide burgers en hoogopgeleide burgers. Voor hem is dat een van de middelen die ingezet moeten worden om Arnhem als stad van de 21e eeuw bestaansrecht te blijven geven.

Ook de andere sprekers droegen deze middag goede suggesties aan. Denker des Vaderlands, de filosofe Daan Roovers, refereerde onder meer aan de omschrijving van socioloog en filosoof Zygmunt Bauman in haar betoog. “Onze samenleving is een garderobesamenleving, mensen gaan als individuen naar bijeenkomsten, hangen hun jas op en gaan daarna weer naar huis. Er is weinig samenhang meer.”

Working class football

Roovers pleitte voor een verhoging van de samenwerking tussen stedelijke bewoners door samen over stedelijke problemen na te denken. Als voorbeeld gaf ze de groene trapveldjes om zonder verenigingsformule gezellig op te kunnen voetballen, het zogenaamde working class football. “Dit versterkt het gevoel van saamhorigheid.”

Saamhorigheid

Het bracht Marcouch vervolgens tot de uitspraak dat de vanzelfsprekendheid in de samenwerking van de bevolking hersteld moet worden, wat ook het gevoel van veiligheid voor de inwoners verbetert. Laagopgeleide mensen moeten dezelfde vanzelfsprekendheid in groepsvorming krijgen als hoger opgeleide mensen die dat al vanzelf doen, aldus Marcouch.

Identiteit Arnhem

Marian van Hooij, regisseur van Platform Binnenstad Arnhem en kwartiermaker van Citymarketing Arnhem, ging in haar parallelworkshop in op de identiteit van Arnhem. Als er een eenduidige positionering gedragen kan worden met een focus op vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding – de drie V’s die voortkomen uit de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog – kun je een sterk merk neerzetten dat de thema’s mode, groen, creatief, ondernemen et cetera kan omvatten.

Rijn

Op het gebied van onderwijs gingen de workshopinleiders Kimon Moerbeek en Dennis van den Berg van Kennisland in op de noodzaak ook op dit terrein meer samenhang te creëren en daarbij gebruik te maken van de inzichten die leerlingen en ambitieuze leraren zélf hebben. In de workshop ontstonden verrassende ideeën om Arnhem Noord en Zuid met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door centraal rond de Rijn evenementen voor scholieren te organiseren, de mavo naar Arnhem Noord te verhuizen en het gymnasium naar Zuid.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid kan de overheid een taak oppakken, betoogden Klaas Kelly en Jaap Roest van EIFFEL in hun parallelworkshop. Ze lieten zien dat lokale overheden met behulp van data kunnen focussen op  het voorkomen van problemen, rondom bijvoorbeeld hangjongeren of ondermijning.

Jeuk

Dagvoorzitter Margret Vincent sloot af met een dankwoord aan de inleiders en de door hen ontstane discussies, en dankte voorzitter Tonita Garritsen voor haar oproep om elkaar te blijven prikkelen met ideeën en suggesties: “Je moet hier vandaan komen met het gevoel dat je erdoor verrijkt bent.” Margret: “We hebben inderdaad jeuk onder onze schedels gekregen; we gaan nadenken over hoe het beter kan. Samen, met elkaar.”

Foto: Daan Roovers interviewt burgemeester Ahmed Marcouch 

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

Liesbeth Timmermans

Agenda Activiteiten

08 okt

13:29
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

13:29
Locatie: Rozet

OKA in Rozet