POA Achterhoek houdt ermee op
Redacteur: Jacob Schreuder | Fotograaf: internet Geplaatst op: 11-12-2018

POA Achterhoek houdt ermee op

Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) houdt op te bestaan. Nu er een Achterhoek Board is opgericht heeft het POA als adviesorgaan geen bestaansrecht meer. 

Binnen het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) werkten werkgevers, onderwijspartijen en overheid samen om een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te realiseren.

De kernpartijen waren acht Achterhoekse gemeenten, het UWV WERKbedrijf, de SW bedrijven, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, VNO-NCW Achterhoek, het Voortgezet Onderwijs verenigd in Achterhoek VO, het MBO (AOC en ROC) vertegenwoordigd door het Graafschap College, het HBO vertegenwoordigd door zowel Iselinge Hogeschool (pabo) als de HAN en de FNV.

POA Achterhoek is jarenlang een essentiële partner geweest binnen het thema Smart Werken van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. De Achterhoek kent een specifieke problematiek van enerzijds een krimpgebied en anderzijds een sterk veranderende vraag van werkgevers met betrekking tot technische en sociale innovatie. Deze vraag van werkgevers werd binnen het POA gemonitord. Ook werd gezorgd dat het onderwijs bleef aangesloten op de ontwikkelingen.

Thematafels

Vanaf 31 december 2018 houdt het POA te bestaan, omdat begin september de Achterhoek Board van start is gegaan. Deze bestaat uit bestuurders van de Achterhoekse gemeenten en vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven.

Onder de Achterhoek Board ressorteren zes thematafels. Het POA is opgegaan in de ‘thematafel De Achterhoek’ van de Achterhoek Board. Die gaat het bestuurlijk advieswerk  van het POA overnemen.

Deze thematafel wordt gevoed door het partneroverleg ‘inclusieve arbeidsmarkt’ en het partneroverleg ‘human capital.’ In deze overleggen vindt de advisering en voorbereiding van de vergaderingen plaats.

Vanaf 20 december is het POA-kantoor in villa De Houtkamp (foto) aan de Huber Noodtstraat in Doetinchem gesloten.

Auteur Geschreven door:

Jacob Schreuder

Foto's Fotografie door:

internet

Agenda Activiteiten

08 okt

23:38
Locatie: Makro Nijmegen

Jong MKB Arnhem Nijmegen

03 okt

23:38
Locatie: Rozet

OKA in Rozet