Je bekijkt nu CDD-vacatures voor KYC-onderzoekspecialisten

CDD-vacatures voor KYC-onderzoekspecialisten

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog

Etage 0 is het aangewezen uitzendbureau voor het inhuren van KYC-onderzoekspecialisten. KYC of know your customer houdt in dat er onderzoek wordt verricht naar de intenties van klanten om zich bij financiële instellingen in te schrijven. Om risicofactoren zo goed mogelijk in kaart te brengen en te ontdekken of het aannemen van een klant risico’s met zich meebrengt, zijn ervaren CDD-specialisten nodig. Om de juiste kandidaten te vinden voor CDD vacatures wordt gekeken naar motivatie en karakter, waarna kan worden vastgesteld of een match kan worden gelegd tussen werknemer en werkgever. Etage 0 verbindt de juiste persoon met het juiste project. Zo kan klantonderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd, terwijl er ook sprake blijft van werkplezier. Etage 0 richt zich op het vinden van echte professionals op gebied van KYC, CDD, AML, Compliance en Finance.

Know your customer

Als financiële instelling wil je de juiste mensen plaatsten op het klantonderzoek. Know your customer is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en het belang van gedegen klantonderzoek neemt enkel toe. Het is cruciaal om te weten wie je klanten zijn of worden en of hier specifieke risico’s aan verbonden zijn. In eerdere jaren is hierin tekortgeschoten, waardoor grote financiële gevolgen optraden. Om potentiële risico’s te vermijden en beperken, is het belangrijk dat de intenties van klanten worden herkend. Je wilt immers weten met wie je zakendoet en risico’s als het witwassen van geld, het financieren van terrorisme of betrokkenheid bij fraude zoveel als mogelijk vermijden. Wettelijke kaders en verplichtingen verwachten van financiële instellingen dat ze weten wie hun klanten zijn en waar potentiële risico’s liggen in het aannemen van nieuwe klanten.

 CDD specialisten voor onderzoek

CDD-specialisten verrichten dit noodzakelijke onderzoek voor financiële opdrachtgevers. CDD staat voor Customer Due Diligence en betekent zoveel als klantenonderzoek, waarbij de integriteit van klanten wordt getoetst. Zo wordt achterhaald of klanten geen directe of indirecte banden hebben met personen of bedrijven binnen het criminele circuit. Het vertrouwen in de financiële markt heeft de afgelopen jaren flinke deuken opgelopen, doordat dit niet juist was geregeld. Om aan de wetgeving en verplichtingen te voldoen, kunnen CDD-specialisten worden ingehuurd via Etage 0. Bij dit interimbureau worden specialisten op gebied van KYC gezocht en gekoppeld aan financiële instellingen die CDD-experts nodig hebben om zorgvuldig onderzoek te verrichten naar bestaande en nieuwe klanten.  

Professionals op interimbasis

Etage 0 kenmerkt zichzelf als interim specialist in CDD-vacatures. Hier worden sinds 2018 professionals gedetacheerd, die ervoor zorgen dat de financiële wereld veilig en betrouwbaar is. Op opdrachtbasis worden CDD-specialisten ingezet bij financiële instellingen als banken, waaronder ABN Amro, ING, Bank Mendes Gans en Robeco. Op gebied van CDD worden analisten, Quality Checkers, Teamleads en zelf Coaches ingezet om de juiste ondersteuning te bieden in het klantonderzoek. Ga aan de slag via Etage 0 en start jouw carrière als CDD-analist. Je kunt rekenen op uitdagende opdrachten bij diverse financiële opdrachtgevers, zodat je een versnelde professionele en persoonlijke ontwikkeling zult doormaken en profiteert van bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden.