Aantal uitkeringen blijft dalen in de Achterhoek
Redacteur: Jacob Schreuder | Fotograaf: Pixabay Geplaatst op: 18-07-2019

Aantal uitkeringen blijft dalen in de Achterhoek

Eind april telde de Achterhoek 4829 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende trend onverminderd door. Het aantal WW-uitkeringen lag bijna 170 lager dan eind maart, een afname van 3,4 procent.

Ten opzichte van een jaar geleden was de daling bijna 27 procent, een verschil van meer dan 1700 uitkeringen.

De daling over het afgelopen jaar was in de Achterhoek veel sterker dan het landelijk gemiddelde van bijna 22 procent. Over de laatste maand was de daling landelijk echter met bijna vier procent iets sterker dan in deze regio.

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking kwam eind april voor de Achterhoek uit op 3,1 procent. Daarmee bleef de regio ruim onder het landelijke WW-percentage van 3,5 procent.

Op het pas geïntroduceerde online dashboard ‘Arbeidsmarkt in beeld’ van de WGV Zorg en Welzijn is te zien hoe de werkgelegenheid per regio is samengesteld naar branche. Verder is er aandacht voor trends: Is er sprake van een stijging of daling  van de werkgelegenheid in de diverse branches.

Techniekdag

Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) voor de Achterhoek meldt in een nieuwsbrief dat zaterdag 22 september opnieuw een grensoverschrijdende techniekdag wordt gehouden. Voor de tweede keer in Bocholt, van 10.00 tot 16.00 uur op het Berufscollege West in die stad.

De Achterhoek en de aangrenzende Duitse regio hebben sinds vorig jaar de handen ineengeslagen, teneinde door middel van techniekdagen jongeren te interesseren in technische beroepen en daarmee op termijn de grote tekorten aan werknemers in de technische sectoren te bestrijden.

Met hetzelfde doel werd onlangs in het stadion van De Graafschap in Doetinchem een banenmarkt gehouden. Op deze eerste editie waren 78 werkgevers, opleiders en adviseurs aanwezig om werkzoekenden te informeren over het actuele aanbod van vacatures en opleidingen. Ruim 400 werkzoekenden brachten een bezoek aan deze banenmarkt.

Stimulans

Met subsidie vanuit de provincie Gelderland doen vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, MBO- en HBO-onderwijs mee aan  een nieuw concept, bedoeld om de regionale Gelderse economie gericht te stimuleren en te verstevigen.

Een O&O fonds is een stichting die door sociale partners bestuurd wordt: een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze fondsen hebben tot doel om de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Zij zorgen ervoor dat dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil blijft. Het zijn private organisaties.

Het O&O fonds draagt eraan bij dat bedrijven nu en in de toekomst geen problemen ondervinden bij het zoeken naar geschikt personeel en dat werknemers zich prettig voelen in hun werk doordat ze voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun taak. Dit gebeurt onder meer door opleiden te stimuleren met behulp van financiële bijdragen uit subsidieregelingen waaraan het fonds uitvoering geeft.

De meerderheid van de fondsen wordt bekostigd door een heffing op de loonsom die vastgelegd is in de CAO. Nederland telt ongeveer honderd opleidingsfondsen die ieder een deel van het bedrijfsleven bestrijken.

Auteur Geschreven door:

Jacob Schreuder

Foto's Fotografie door:

Pixabay

Agenda Activiteiten

23 mei

22:09
Locatie:

RAN Business ontmoet in De Vereeniging

18 apr

22:09
Locatie: Peeze, Ringoven 36 Arnhem

Bedrijfsbezoek VNO-NCW bij Peeze