Bedrijven Nijmegen ongerust over uitblijven inspraak op plannen zandtransport
Redacteur: André Sonneville | Fotograaf: Anita Pantus Fotografie, Nijmegen Geplaatst op: 22-10-2018

Bedrijven Nijmegen ongerust over uitblijven inspraak op plannen zandtransport

Bij het uitwerken van het omstreden voorstel, om het zand uit de Beuningse Plas door middel van honderdduizenden vrachtwagenritten af te voeren, wordt nauwelijks geluisterd naar belanghebbenden – zoals ondernemers verenigd in bedrijvenvereniging TradePort Nijmegen-West (TPN-WEST) - die alternatieven aandragen.

Die indruk is althans ontstaan, nu de afgelopen maanden de gemeenteraden van Beuningen en Nijmegen per brief zijn geïnformeerd over de stand van zaken, terwijl belanghebbenden als ondernemers en bewoners verdere informatie onthouden wordt.

Het idee om de miljoenen kubieke meters zand met trucks via bedrijventerrein Westkanaaldijk en het Maas-Waalkanaal te verladen, is maanden geleden al gepresenteerd aan de gemeenteraad van Beuningen. Daarbij is gesteld dat ook de gemeenteraad van Nijmegen uitvoerig is geïnformeerd. Volgens fractieleider Pepijn Boekhorst van GroenLInks in Nijmegen is dat echter niet het geval. Informatie over de stand van zaken is wel te vinden op de website van de gemeente Beuningen, https://www.beuningen.nl/projecten/zandwinning_Beuningse_Plas.

Stofoverlast

Het zand afvoeren met een transportband tussen de Beuningse Plas en het Maas-Waalkanaal – het oorspronkelijk plan – vond geen genade in de ogen van ondernemers op Westkanaaldijk onder aanvoering van geneesmiddelenbedrijf Synthon, dat vreest voor stofoverlast. Nijmegen - op zijn beurt bang voor het dreigement van Synthon om te vertrekken als het plan doorgezet zou worden - drong bij Beuningen aan op een alternatief.

Het enige waar de Maas&Waal-gemeente vervolgens mee kwam, was het transport over de weg. Berekend is dat dagelijks zo’n 80 vrachtwagens, totaal 280.000, met zand over bedrijventerrein Westkanaaldijk van en naar de loswal aan het Maas-Waalkanaal rijden om het zand af te voeren. En dat maar liefst 16 jaar (!) lang.  

De vrachtwagens zouden vanaf de Nieuwe Pieckelaan en Hogelandseweg, via de LIndenhoutseweg of De Vlotkampweg hun weg naar de loswal aan het Maas-Waalkanaal moeten vinden. Zowel Hogelandseweg, als Lindenhoutseweg en De Vlotkampweg zijn zeer intensief gebruikte wegen op bedrijventerrein Westkanaaldijk.

Door buizen

Zowel het bestuur van TPN-WEST als het Economisch Collectief Nijmegen volgen de ontwikkelingen op de voet. Secretaris Harrie Arends van TPN-WEST: “Vooraf is er, geheel volgens de regels, een milieu effect rapportage (MER) gemaakt, omdat er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Daaruit kwam de eerste variant (transportband, red.) als meest geschikt naar voren. Maar toen Synthon en anderen daartegen in verweer kwamen, werd met hetzelfde MER-rapport in de hand gezegd dat het zandtransport per truck de beste oplossing zou zijn. Van een alternatief, bijvoorbeeld het zand met water door buizen persen, werd gezegd dat het niet mogelijk zou zijn. Onderzoek naar dat alternatief heeft niet plaats gehad, althans resultaten van zo’n onderzoek heeft niemand ooit gezien.”

Toen in november vorig jaar GroenLinks ook vraagtekens zette bij de status van de plannenmakerij door de gemeente Beuningen, wierp die fractie in de Nijmeegse gemeenteraad ook nog de component ‘luchtkwaliteit’ in de strijd. ,,De luchtkwaliteit in Nijmegen-West wordt met al deze vrachtwagens fors aangetast. Wij willen tot het uiterste gaan om tot een duurzaam alternatief te komen zoals een zandbuis of zandtransportband”, liet Pepijn Boekhorst in de Gelderlander optekenen.

Burgerparticipatie

Harrie Arends: “Bij ons leeft de theorie dat Nijmegen vooralsnog akkoord gaat met het zandtransport per truck om daarmee buurgemeente Beuningen financieel tegemoet te komen, omdat deze oplossing de goedkoopste zal blijken te zijn. Beuningen is immers nog niet zo lang uit de financiële gevarenzone. Bij de gemeenten vragen om tekst en uitleg, heeft als resultaat dat er verwezen wordt naar een informatiebijeenkomst voor ondernemers, ‘ergens’ in de tweede helft van januari. Beide gemeentebesturen hebben eerder toegezegd, dat zij ondernemers of hun belangenbehartigers vroegtijdig zullen betrekken in de uitwerking van het beleid en de plannen alvorens besluiten te nemen. Nu lijkt het er op dat beide colleges eerst tot een gezamenlijk raadsvoorstel willen komen en pas daarna de betrokkenen worden geïnformeerd. Wij beschouwen dat als het tegenovergestelde van burgerparticipatie.”

Start begin 2020

In de Klankbordgroep Beuningse Plas, die aannemer Boskalis in het leven heeft geroepen en die in september 2017 voor het laatst bijeen kwam, werd de verwachting uitgesproken dat “half oktober de wijze en route van afvoeren bekend zal zijn.” Het verslag van die vergadering gaat verder: “Hierop volgend zullen de bestemmingsplannen geactualiseerd worden, waarna in 2018 de vergunningen aangevraagd kunnen worden. In 2019 zal de zandwin-installatie verhuisd worden van Lent naar Beuningen. Momenteel staat de start van de zandwinning voor begin 2020 gepland en zal het project in 2036 worden afgerond.”


Bron: TPN Outlook nr. 4 – januari 2018

Foto: Anita Pantus Fotografie, Nijmegen

Auteur Geschreven door:

André Sonneville

Foto's Fotografie door:

Anita Pantus Fotografie, Nijmegen

Agenda Activiteiten

13 dec

09:39
Locatie: KNNS, Wijchen

VNO-NCW Midden: KNNS

01 nov

09:39
Locatie: Arnhem

VNO-NCW Midden: Teijin Aramid