Gastblog BDO over wijzigingen werkkostenregeling (WKR): verbetering?
Redacteur: Frank Thooft | Fotograaf: eigen foto Geplaatst op: 22-08-2019

Gastblog BDO over wijzigingen werkkostenregeling (WKR): verbetering?

Met de invoering van de WKR is het systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, van werkgevers voor hun personeel, een aantal jaren geleden drastisch gewijzigd. Uit de evaluatie van het afgelopen jaar blijkt kort gezegd dat de WKR niet direct als een verbetering wordt ervaren.

Het is vooral ingewikkeld.

Een aantal voorstellen voor verbetering is neergelegd. Daarvan zijn er nu 2 opgepakt.

Vergoeding VOG-aanvraag

Een ervan betreft de vergoeding van de VOG-aanvraag (verklaring omtrent het gedrag). In sommige functies is het wenselijk of soms wettelijk verplicht (bijvoorbeeld in het onderwijs, de kinderopvang of het taxivervoer) dat de werknemer beschikt over een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Werkgevers vergoeden veelal de kosten van de aanvraag van de VOG. Deze vergoeding wordt in het huidige systeem als loonvoordeel aangemerkt. Werknemers ervaren het hebben van de VOG en het vergoeden daarvan, veelal niet als een loonvoordeel. Immers, in privé heb je er niet zo veel aan. Het is nodig voor je werk en daarom logisch dat de werkgever dit betaalt.

Destijds is bepaald dat deze kosten niet gericht vrijgesteld vergoed mogen worden (zoals bijvoorbeeld werklaptops en reis- en opleidingskosten). Reden daarvoor is dat de verplichting van de VOG geldt voor de werknemer als privépersoon en dat de afgifte ervan direct samenhangt met het functioneren van de werknemer in het verleden. Hierdoor is de vergoeding voor de VOG-aanvraag dan ook in beginsel een belast loonbestanddeel.

Onlangs heeft het kabinet aangekondigd dat per 1 januari 2020 de vergoeding van de VOG-aanvraag onbelast mag. Hierdoor komt de vergoeding niet meer ten laste van de vrije WKR-ruimte.

Voorwaar een echte verbetering van de WKR!

Verruiming vrije ruimte

Een ander verbeterpunt dat uit de evaluatie bleek, is dat de ruimte van 1,2% met name voor de wat kleinere werkgevers aan de krappe kant is. Ook hiervoor is een oplossing bedacht.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de vrije WKR-ruimte iets groter. Over de eerste € 400.000 van de loonsom geldt dan een percentage van 1,7%. Dit geeft met name in het MKB iets meer armslag (maximaal € 2.000) om fiscaalvriendelijke zaken voor werknemers te regelen.

Rekensom:

Een werkgever met een loonsom van € 500.000 kan nu 1,2% dus € 6.000 uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf volgend jaar wordt dit 1,7% x € 400.000 + 1,2% x € 100.000 dus € 6.800 + € 1.200 = € 8.000.

De eerste verbeterslag van de WKR is gemaakt (het voorstel ligt ter goedkeuring bij het parlement). Hopelijk volgen na deze 2 voorstellen nog meer verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan het vervallen van de verplichte aanwijzing als eindheffingsloon vooraf en het invoeren van een vrijstelling voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Dit artikel is geschreven door Ronald Redegeld, specialist loonheffingen bij BDO te Arnhem. Hij is bereikbaar op tel.: 026-3525656 of e-mail: ronald.redegeld@bdo.nl.

 

Auteur Geschreven door:
Foto's Fotografie door:

eigen foto

Agenda Activiteiten

26 sep

02:48
Locatie: Retiro

SJOA ledenborrel

10 sep

02:48
Locatie: zalencentrum Staring in Zevenaar

Bedrijvenmarkt Zevenaar