Marktondernemers morren over standplaatsen Nijmegen
Redacteur: André Sonneville | Fotograaf: Huis voor de Binnenstad, Nijmegen Geplaatst op: 18-03-2019

Marktondernemers morren over standplaatsen Nijmegen

De circa 100 marktondernemers, die hun waren op maandag en/of zaterdag op de markt in de Nijmeegse binnenstad aan de man brengen, morren. Ze hebben kritiek op de nieuwe marktverordening, waartoe de gemeenteraad woensdagavond zal besluiten. 

Vooral het feit dat voortaan een marktplaatsvergunning niet langer dan 10 jaar geldig is, zet kwaad bloed bij de marktkooplui.

Bij het tot stand komen van de nieuwe marktverordening hebben de marktondernemers, vertegenwoordigd door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) Nijmegen, weliswaar hun zegje kunnen doen, maar in de latere besluitvorming is met hun bezwaren en argumenten verder geen rekening gehouden.

Ook moties die eerder in de gemeenteraad door Stadspartij DNF - gesteund door  SP, VVD, Gewoon Nijmegen en VSP - werden ingediend om aan de bezwaren van de ondernemers tegemoet te komen, werden weggestemd. Het voorstel dat woensdagavond aan de orde is, zal slechts een hamerstuk blijken.

Laatste strohalm

“We bekijken nog of we juridische stappen kunnen ondernemen. Onze laatste strohalm is het feit dat de toekenning van een standplaatsvergunning op de markt in Nijmegen tot nu toe ‘voor het leven’ gold. En dan nu opeens moet de gemeente Nijmegen dat zo nodig veranderen. Ze zeggen op basis van Europese regelgeving, maar Nijmegen is een van de zeer weinige gemeenten in het land waar nu die Europese regel gehanteerd wordt”, zegt Eric Bender, marktkoopman in brood en snoep en bestuurslid van de CVAH Nijmegen.

Maar een vergunning voor 10 jaar is toch een lange tijd? “Jawel”, beantwoordt Bender de vraag, “maar het biedt toch onvoldoende garanties in de toekomst. Stel, ik heb zo’n vergunning. Na zes jaar moet een diepte-investering doen, bijvoorbeeld in een nieuwe verkoopwagen. Bij de bank hoef ik dan niet aan te komen met een vergunning die nog maar voor vier jaar geldig is. Kansloos. Ook voor het overdragen van de zaak van ouders op kinderen, is zo’n 10-jarige vergunning niet goed. Het risico voor jongelui om de ambulante zaak dan over te nemen is veel te groot.”

Markt is tanend

Bender spreekt uit ervaring als hij zegt dat de Nijmeegse markt – jaren geleden nog een van de grootste markten in het land – tanend is. “We zien steeds meer lege plekken. Dat maakt de Nijmeegse markt oninteressant voor ondernemers. Want lege plakken betekent ook minder bezoekers. Als er een lege marktplaats ontstaat, wordt er veel te laat gereageerd. Zo’n gat in de markt moet meteen opgevuld worden.”

Ook de opstelling van de marktkramen en -wagens in de Nijmeegse binnenstad, kan de toets der kritiek van de marktkooplui niet doorstaan. “In de loop der jaren hebben de marktkoopluid op de Grote Markt een soort ambulante supermarkt gecreëerd. De gemeente wil de marktkramen op de Grote Markt weg hebben, zodat bezoekers daar beter zicht hebben op de historische gevels en zo ook mooiere foto’s kunnen maken. Daarvoor moeten wij plaatsen inleveren, terwijl bij het minste of geringste evenement de Grote Markt wel wordt vol gezet met tenten en podia. En dat mag dan wel?”

Auteur Geschreven door:

André Sonneville

Foto's Fotografie door:

Huis voor de Binnenstad, Nijmegen

Agenda Activiteiten

23 mei

18:54
Locatie:

RAN Business ontmoet in De Vereeniging

18 apr

18:54
Locatie: Peeze, Ringoven 36 Arnhem

Bedrijfsbezoek VNO-NCW bij Peeze