Roep om veiliger Energieweg Nijmegen
Redacteur: André Sonneville | Fotograaf: Anita Pantus Fotografie, Nijmegen Geplaatst op: 22-10-2018

Roep om veiliger Energieweg Nijmegen

De zucht van verlichting was bijna hoorbaar toen Rijkswaterstaat eind november bekend maakte dat er tijdens de renovatie van de ‘oude’ Waalburg vier rijstroken beschikbaar blijven. De kans op een langdurig verkeersinfarct op het wegennet door en langs de bedrijventerreinen in Nijmegen-west is daardoor minder groot. Enige verkeershinder zal het gebied in ieder geval ondervinden.

Het Economisch Collectief Nijmegen (ECN), waarin voorzitter Rob Ruhl namens Trade Park Nijmegen-West (TPN-WEST) is afgevaardigd, heeft namens het Nijmeegse bedrijfsleven bij Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen zijn zorgen geuit over de beperkte bruikbaarheid van de Waalbrug tijdens de renovatie in 2018 en 2019.

Heikel punt

“Het volgen van de ontwikkelingen rond de renovatie van de Waalbrug en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven is bij ECN in goede handen. De samenwerking van alle bedrijventerreinen daarin komt goed tot zijn recht als gesprekspartner van de gemeente. Neemt niet weg dat TPN-WEST nu ook ruimte ziet om aandacht te vragen voor een ander heikel punt dat ook met verkeersveiligheid te maken heeft”, zegt voorzitter Rob Ruhl van TPN-West.

“Het gaat met name om het fietsverkeer op de Energieweg”, vult Harrie Arends, secretaris van TPN-WEST aan. “Langs de Energieweg ligt weliswaar een gescheiden fietspad, maar het is een twee-richtingen fietspad en dat levert op tal van plekken gevaarlijke situaties op. In het kader van de te verwachten hinder door het beperkte gebruik van de Waalbrug tijdens de renovatie en in het verlengde van de maatregelen die de gemeente daartegen neemt, adviseert TPN-WEST de gemeente tegelijkertijd ook wat te doen aan de meest onveilige situaties op de Energieweg.”

Persoonlijk letsel

Hotspot – in negatieve zin – is bijvoorbeeld de T-kruising Wolfskuilseweg-Energieweg. In de loop der tijden hebben daar al vele ongelukken met persoonlijk letsel plaatsgevonden, omdat afslaand autoverkeer van links en/of rechts passerend langzaam verkeer (fietsers, bromfietsers) over het hoofd zag en daarmee in aanrijding kwam.

Gevaarlijke situaties ontstaan ook op het twee-richtingen fietspad langs de westzijde van de Energieweg, tussen de Ambachtsweg en de Dr. De Blécourtstraat. De uitritten van de daar gevestigde bedrijven vormen daar onbedoeld het probleem. “Door hekken en hagen zijn de kruisingen met het fietspad al niet overzichtelijk, de verkeersintensiteit op de Energieweg en het in beide richtingen passerende langzaam verkeer maken het er zeker niet veiliger op”, benadrukt Harrie Arends. “De bedrijven daar treft overigens geen blaam. Die waren daar al toen de gemeente besloot dat fietspad daar op die manier aan te leggen. Het was beter geweest als het fietspad aan de oostzijde van de Energieweg was aangelegd.”  

Doorstroming

Waar de zorgen over ongebreideld verkeersaanbod op de S100 als gevolg van de renovatie van de Waalburg nu enigszins getemperd zijn, zal TPN-WEST zeker nog blijven pleiten voor aanvullende maatregelen die moeten zorgen voor meer (fiets)veiligheid op de Energieweg. Harrie Arends: “Daarnaast houden we, samen met ECN,  vinger aan de pols als het gaat om een soepele doorstroming van het verkeer op de S100 en de daarin gelegen knelpunten als het Industrieplein en het Gaziantepplein. Want ook die drukke rotonde, waarop de verkeersstromen van Energieweg, Neerbosscheweg en aan- en afvoer van de ANAC worden afgewikkeld, krijgt het te verduren tijdens de renovatieperiode.” 


   

Bron: TPN Outlook nr. 4 – januari 2018

Foto: Anita Pantus Fotografie, Nijmegen

 

Auteur Geschreven door:

André Sonneville

Foto's Fotografie door:

Anita Pantus Fotografie, Nijmegen

Agenda Activiteiten

13 dec

09:38
Locatie: KNNS, Wijchen

VNO-NCW Midden: KNNS

01 nov

09:38
Locatie: Arnhem

VNO-NCW Midden: Teijin Aramid