Je bekijkt nu Dit maakt het verstandig te kiezen voor rechtsbijstand

Dit maakt het verstandig te kiezen voor rechtsbijstand

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog

Zonder juridische achtergrond is vaak lastig te overzien wat de consequenties kunnen zijn van stappen die je zet of keuzes die je maakt in een juridisch conflict. Dat geldt voor particulieren, maar zeker ook voor ondernemers. Hierbij maakt het niet uit of je een beginnende, kleine ondernemer bent, of onlangs overstapte naar een besloten vennootschap (BV). Om bij juridische conflicten bijgestaan te worden door een specialist, is het sterk aan te raden als ondernemer te kiezen voor rechtsbijstand. Onder meer Juristu is een partij die je deze mogelijkheid biedt. Rechtsbijstand is overigens niet alleen wenselijk bij het oplossen van juridische conflicten; denk ook aan juridisch advies bij het opstellen van overeenkomsten. 

Incassobureau met ondersteuning van juristen

Conflictsituaties kunnen voortkomen uit onbetaalde facturen. Iets wat de cashflow van je onderneming in gevaar kan brengen, wanneer de beschikbare vrije liquide middelen ontoereikend zijn voor het betalen van de facturen van je eigen leveranciers. Je wilt de openstaande facturen in zo’n geval zo snel mogelijk betaald krijgen. Door te kiezen voor een incassobureau met juristen vergroot je de kans op een succesvolle afloop van een incassotraject. 

Een regulier incassobureau helpt je bij het versturen van aanmaningen naar de klant, maar zal geen ondersteuning bieden bij gerechtelijke stappen. Die gerechtelijke stappen zijn noodzakelijk om een deurwaarder op de zaak te kunnen zetten; deze kan diens bevoegdheden pas inzetten als de rechter bepaald heeft dat je recht hebt op de betaling van de openstaande factuur. Incassobureaus met juristen bieden je deze ondersteuning wel. 

Rechtsbijstand bij het uitwerken van overeenkomsten 

Als ondernemer krijg je wellicht niet alleen te maken met klanten die hun facturen niet tijdig of helemaal niet betalen. Denk ook aan de situaties waarin je voor het eerst een overeenkomst opstelt. Het kan hierbij gaan om een overeenkomst tussen jouw bedrijf en een leverancier, overeenkomsten met afnemers of bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst voor je eerste medewerker. Zonder juridische achtergrond is lastig te bepalen of de overeenkomst volledig is. Daarbij is het niet toegestaan iedere gewenste bepaling in een dergelijke overeenkomst op te nemen; denk aan een concurrentiebeding. Je mag hier slechts onder bepaalde voorwaarden voor kiezen. Om een voorbeeld te geven; bij medewerkers met een tijdelijk contract is dit niet toegestaan. 

Laat een jurist met je meelezen om vast te stellen of de overeenkomst in diens huidige vorm voldoet aan de wet- en regelgeving. Het voorkomt dat bij latere conflictsituaties blijkt dat het document niet rechtsgeldig is.